Vår CSR-strategi:

Baking Good Better

Klimatförändring, bevarande av den biologiska mångfalden, global livsmedelssäkerhet, energiomställning, omvandling av jordbruks- och produktionsmodeller...

Inför dessa stora utmaningar är Délifrance helt övertygat om att företaget som livsmedelsföretag har en nyckelroll att spela.

Förra året skrev vi om vårt företags uppdrag:

 

Våra rötter finns i jorden, spannmålen och vår franska bakverk.

Tillsammans växer vi varje dag och delar detta arv och vår kärlek till bakning.

Ansvarsfullt, kreativt och läckert.

 

Genom detta uppdrag bekräftade vi två begrepp som var avgörande när vi definierade vår strategi för socialt ansvarstagande: ansvar och vår stolthet över att tillhöra VIVESCIA.

VIVESCIA lanserade sin egen hållbarhetspolicy, LINK, i juni 2022. På Délifrance har vi utarbetat en ambitiös strategi för socialt ansvarstagande som bygger på koncernens ramar men som ändå är vår egen, direkt kopplad till effekterna av vår verksamhet, vårt DNA, våra värderingar och vår ambition.

Vi kallade vår strategi för Baking Good BETTER. "Better" innebär att vi nu agerar tillsammans och ser till att hållbarhet är en central del av allt vi gör för att skydda det som är mest värdefullt: vår planet och våra människor.

Pelare #1:

Planeten

Begränsa våra verksamheters påverkan på planeten

Pelare #2:

Människan

Ta hand om våra medarbetare och utveckla vårt unika DNA

Pelare #3:

Produkt och kunskap

Tillverka kvalitetsprodukter för alla, i dag och i morgon


CSR-RAPPORT 2022-2023

 

Vi är glada att kunna dela med oss av vår första CSR-rapport för 2022-2023! Ett år efter lanseringen av Baking Good BETTER går rapporten igenom de projekt som genomförts under året, den handlingsplan som tagits fram och de resultat som uppnåtts.

Intervju med Robert O'Boyle

Vår verkställande direktör svarar på några frågor om "Baking Good Better"

Varför ska vi använda oss av denna CSR-strategi i dag?

År 2021 skrev vi vårt uppdrag där vi inkluderade begreppet ansvar och vår stolthet över att tillhöra VIVESCIA; vi beslutade också att lägga till Corporate Social Responsibility i våra strategiska pelare. Vi vill nu gå vidare och bygga upp en stark CSR-kultur inom Délifrance. CSR är inget nytt, teamen har arbetat med många frågor som rör CSR i flera år, men Baking Good BETTER klargör vårt syfte och sätter en ram för att uppnå våra ambitioner och vara djärvare när det gäller våra framtida mål.

 

Varför är det så viktigt?

Som livsmedelsföretag är vi starkt beroende av jordens frukter och dess klimat, från det vete som odlas på åkrarna till det gräs som mjölkkorna äter för att producera smör. Vi är därför övertygade om att vi har en roll att spela när det gäller att påverka och forma vår framtid genom att erbjuda en livskraftig framtid på jorden och skydda dessa värdefulla resurser som vår planet ger oss.

Om klimatfrågan, naturligtvis: I Parisavtalet fastställdes en ram för att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 °C och fortsätta ansträngningarna för att begränsa den till 1,5 °C. Men även när det gäller andra hållbarhetsfrågor: Vi är villiga att bidra till att bevara den biologiska mångfalden, arbeta med cirkulär ekonomi, erbjuda våra team den bästa arbetsmiljön och ha en positiv inverkan på samhället.

CSR är också viktigt för många av våra intressenter: leverantörer, kunder, anställda, finansiella partner osv. De förväntar sig att företagen ska engagera sig och vara mer öppna. CSR skapar långsiktigt värde för både intressenterna och samhället som helhet.

 

När vi talar om CSR, hur hjälper det att vara medlem i VIVESCIA?

VIVESCIA fastställde en ambitiös strategi för företagens sociala ansvar i juni förra året med sitt program LINK, som har satt en ram för vår egen strategi. Vårt mål är att öka andelen VIVESCIA-vete som ingår i våra produkter och att samarbeta med koncernen och jordbrukarna om vete från regenerativt jordbruk. Detta kommer att hjälpa oss att gå vidare på vår resa mot 100 % hållbart mjöl och bidra till att förbättra markens hälsa, främja biologisk mångfald, lagra kol i marken, minska våra utsläpp av växthusgaser och bidra till att bevara vår planet för framtida generationer.

SECTION TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut feugiat venenatis mauris pretium ornare. Mauris finibus libero vitae metus sagittis, eget ullamcorper nibh fermentum. Donec ipsum tortor, semper in efficitur et, convallis at ligula.

Mauris et eros faucibus, lobortis ligula quis, elementum magna.

SECTION TITLE


Section Title

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Section Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut feugiat venenatis mauris pretium ornare.

Mauris finibus libero vitae metus sagittis, eget ullamcorper nibh fermentum.