Livsmedelssäkerhet hos Délifrance

Våra produkters kvalitet och säkerhet har alltid varit en prioritet. Här är några av de åtgärder vi vidtar för att se till att Délifrance produkter är säkra att konsumera.

 

 

Inköpskällor för ingredienser

Vi följer noggranna upphandlings- och granskningsprocesser för att säkerställa att vi väljer säkra råvaror av hög kvalitet. Detta inbegriper att utforma specifikationer för de ingredienser vi använder, och att göra kontroller för att säkerställa att de alltid överensstämmer med bestämmelserna och våra kunders förväntningar.

Beredning

Vi följer certifierade städnings och renhållningsmetoder i varje tillverkningssteg, och våra lag utbildas i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet från deras första dag på plats.

Särskilda skyddande fabrikskläder: våra arbetslag har särskilda rockar, skor, hårnät, livsmedelssäkra handskar och ansiktsskydd.
Handdesinficering: säkerställd genom tvättfrekvensen och de använda produkternas effektivitet (tvål, handsprit). 
Våra fabrikers hygien: som en del av vår rengöringsprocess använder vi lämpliga tvättmedel och desinfektionsmedel för att säkerställa att tillverkningsområdena och utrustningarna är rena och säkra och regelbundet kontrollerade.
Hantering av ingredienser och utrustning för att uppfylla kraven för god livsmedelshygien.

Bearbetning

Våra recept och tillverkningstekniker är rigoröst  utarbetade för att alltid leverera säkra produkter genom att följa industripraxis och vi utvecklar fortlöpande vårt livsmedelssäkerhetssystem på grundval av HACCP- och integritetsprinciper. Temperaturen i våra lokaler är kontrollerad i alla produktionsområden och det är även de viktiga råvarorna.

Testning och frisläppning

Produkter och produktionsregister bedöms under hela produktionsomgången och prover tas med regelbundna mellanrum för senare bedömning av vår särskilda Kvalitetsgrupp innan en sats tillåts lämna våra fabriker och förklaras säkra att konsumera.

Frakt och förpackning

När de är frysta är det viktigt att våra produkter förvaras vid -18 ° C eller lägre under distributionen till våra kunder. Bedömningar av våra speditörer och fryshusleverantörer utförs för att säkerställa att de har passande system och register för att bevara produkten inom de optimala temperaturerna.

Förpackningen spelar en viktig roll för att säkerställa att våra produkter når konsumenterna i säkert skick. Den ger även tydlig information om hur produkten ska gräddas och lagras, med information om ingredienser och  information om allergiframkallande ämnen. Vi ser till att bäst före datumen är korrekta så att våra kunder förstår när varorna har passerat sitt bästa datum. Detta hjälper också för att undvika att skapa onödigt avfall.

UTSÖKT PÅ ALLA SÄTT

 

Délifrance startar en ny resa. En resa som för med sig både utsökta och bättre produkter till dig.

 

Upptäck vårt Lev Sunt synsätt.