Pelare #3: Produkt och kunskap

Våra åtaganden att skapa kvalitetsprodukter för alla, idag och imorgon.

På Délifrance står smak och kvalitet i centrum. Vi arbetar för att erbjuda dig de bästa produkterna, tillverkade av de bästa råvarorna, som valts ut med stor omsorg och som integrerar hållbarhetskriterier. Att erbjuda produkter med reducerade ingredienslistor och utan kontroversiella tillsatser är också en av våra högsta prioriteringar. Allt vi gör sker dessutom med garanti för reglerna för livsmedelssäkerhet och med respekt för etiska principer i våra relationer med våra leverantörer.

Skapa en hållbar mjölförsörjningskedja

VÅRA ÅTAGANDEN

Mjöl är vår viktigaste råvara. Vi vill skapa en integrerad leveranskedja som drar nytta av vår tillhörighet till VIVESCIA och därmed erbjuda mer hållbara produkter: från vete som odlas genom regenerativa jordbruksmetoder som bevarar markens hälsa och biologiska mångfald och hjälper till att bekämpa klimatförändringarna genom att lagra kol i marken.

Samtidigt har vi börjat använda mjöl från CRC®-certifierat vete i vårt franska brödsortiment Délifrance Héritage. Det garanterar jordbruksmetoder som är bra för den biologiska mångfalden, ett franskt ursprung och en rättvis ersättning till jordbrukarna. Dessutom är 100 % av det vete som används i våra franska anläggningar redan fritt från insekticider för lagring.

VÅRA MÅL

100 % hållbart mjöl senast 2027

Hållbar anskaffning av våra viktigaste ingredienser

VÅRA ÅTAGANDEN

Vi väljer våra råvaror med största omsorg. Till kvalitetskriterierna beslutade vi för några år sedan att lägga till hållbarhetskriterier när vi väljer våra ingredienser. Vår ambition är nu att gå ännu längre när det gäller att välja etiska och hållbara råvaror för våra strategiska ingredienser.

Vi har satt upp mål för våra viktigaste strategiska ingredienser och kommer att fortsätta att arbeta för att nå längre. Vi planerar att fokusera på smör också, genom att samarbeta med våra leverantörer för att minska koldioxidavtrycket och säkerställa djurens välbefinnande. Vi kommer också att fastställa en policy för ansvarsfulla inköp för alla våra råvaror.

 

Idag:

100% av vårt vetemjöl utan insekticider för lagring i våra franska fabriker

100% burfria ägg från och med 2020*

100% RSPO-certifierad palmolja sedan 2021**

25% Rainforest Alliance- eller UTZ-certifierad kakao år 2022**

 

*Produkter som tillverkas i våra fabriker i EU; mål: 100 % av våra produkter år 2025

**Délifrance-märkta produkter tillverkade i våra fabriker i EU

 

VÅRA MÅL

100 % hållbart mjöl senast 2027

100 % certifierad kakao år 2024

100 % RSPO-certifierad och segregerad palmolja år 2025

Vi har också fastställt ett ambitiöst mål att uppnå noll avskogning inom våra värdekedjor senast 2025.

Garanterar säkra och högkvalitativa produkter

VÅRA ÅTAGANDEN

Vi garanterar våra kunder produkter av högsta kvalitet som uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet och näringsvärde.

I linje med vårt DNA, där innovation är en viktig del, strävar vi efter ännu högre kvalitet i morgon.

 

VÅRA MÅL

Upprätthålla GFSI certifieringar på alla våra anläggningar

Gradvis förenkling av våra recept: inga röda tillsatser i våra produkter senast 2025 (omfattning: globala produkter och produkter från tredje part)

 

Upprätthålla GFSI certifieringar på alla våra anläggningar

Respektera etiska principer i våra relationer med leverantörer

VÅRA ÅTAGANDEN

Inom vårt ekosystem är vi ansvariga för att upprätthålla exemplariska relationer med våra leverantörer och se till att mänskliga rättigheter respekteras i hela vår värdekedja.

Vi har en uppförandekod för leverantörer som vi planerar att uppdatera till 2023, och vårt mål är att 100 % av våra leverantörer ska underteckna den samma år. Det kommer naturligtvis att hjälpa oss att skapa förutsättningar för respekt för mänskliga rättigheter i hela vår leverantörskedja, men också att dela våra värderingar när det gäller respekt för miljön och kampen mot korruption.

Intervju med Semra Kartal

Vår inköpschef svarar på några frågor om våra utmaningar och prioriteringar när det gäller råvaror på Délifrance:

Hur väljer du dina råvaruleverantörer idag?

Samarbete och partnerskap är grunden för vårt förhållande till våra leverantörer. Vi letar efter leverantörer som kan tillhandahålla de högkvalitativa ingredienser vi behöver, med de förväntade tekniska egenskaperna, och som integrerar hållbarhetskriterier i sitt tillvägagångssätt.

Det har nu gått några år sedan vi inledde den här resan, sedan vi lanserade vårt Go Clean-program, och vi har ett nära samarbete för att gå vidare. Vi prioriterade våra åtgärder för ägg, kakao och palmolja och kommer snart också att påskynda en mer hållbar anskaffning av smör och mjöl, som är våra två viktigaste råvaror.

 

Vilka utmaningar står ni inför?

De ekonomiska utsikterna efter de senaste två årens kris har ställt oss inför nya utmaningar. Kriget i Ukraina förvärrar effekterna på energipriserna, inflationen och tillväxten, vilket leder till ökningar på råvarupriserna, förnyade försörjningsavbrott och ökad osäkerhet. Detta har en betydande inverkan på vår inköps- och leveranskapacitet.

Den viktigaste konsekvensen är tillgången till råvaror på kort och lång sikt. Det är svårt att förutsäga resultatet på lång sikt, men allt tyder på att råvarorna kommer att bli mer och mer utsatta för tillgänglighetsbegränsningar (klimatförändringar, ökad global efterfrågan osv.).

I det sammanhanget kan det vara en utmaning att hitta leverantörer som är i linje med våra ambitioner och som har starka åtaganden när det gäller hållbarhet, djurskydd eller minskning av koldioxidavtryck. Under tiden kommer det att vara ett nyckelkriterium för att garantera en hållbar försörjning under de kommande åren, och alla aktörer måste stödja denna utveckling.

Vi har med rätta observerat att CSR-politiken nu ingår i många leverantörers praxis och strategi med en mycket öppen strategi för deras åtgärder och färdplaner.

Vilka är dina prioriteringar för de kommande månaderna?

Vi vet att ingredienserna har en stor inverkan på vårt totala koldioxidavtryck och vi kommer att fokusera på att bygga upp vår färdplan för hållbart mjöl och smör. Mer generellt sett kommer vi också att skriva en stadga för hållbar inköp för att se till att hållbar inköp är en del av vår kultur för att bevara planetens resurser så mycket som möjligt och ha en positiv inverkan på samhällen.