Juridiska anmärkningar

 

 

1/ ANVÄNDARVILLKOR

Tack för att Ni besöker denna webbplats www.delifrance.com/se. Läs igenom användarvillkoren innan Ni använder webbplatsen som drivs av Délifrance Norden AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 55 60 57-30 31. Vi driver denna webbplats i syfte att främja produkter som tillhandahålls av oss. Genom att använda denna webbplats ger Ni Ert godkännande av dessa villkor i utbyte mot vad vi ger Er tillgång till. Emellanåt kan vi ändra villkoren så fortsätt gärna att se över villkoren före användning så snart Ni besöker webbplatsen. Om Ni vid något tillfälle inte kan acceptera dessa villkor så får Ni inte använda webbplatsen.

 

2/ TILLFÖRLITLIGHET

Samtidigt som vi vidtar åtgärder för att säkerställa noggrannheten i den information som tillgängliggörs på denna webbplats, kan vi inte garantera eller ge någon garanti för tillförlitlighet, aktualitet eller fullständighet för information eller material som finns på den. Vi har inget ansvar för innehåll från tredje part utan vi ger endast tillgång till sådan information till dig. Vi har ingen skyldighet att kontrollera innehållet för denna information eller ändra någon information från tredje part. Vi godkänner inte med, support, eller garanterar sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten i någon tredje part detaljer. Du bekräftar att du tar del av sådant innehåll på egen risk.

 

3/ COPYRIGHT MEDDELANDE

Denna webbplats och allt material, text, kod, innehåll, programvara, filmer, musik, ljud, grafik, fotografier, illustrationer, grafik, namn, logotyper, märken, format, filer, enheter och länkar som finns i den eller länkade till den (tillsammans "Innehåll") är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra rättigheter för immateriell egendom som ägs av oss eller licensieras till oss. Den som använder den här webbplatsen har rätt att visa någon del av den. Emellertid får innehållet inte användas eller reproduceras (helt eller delvis) för något annat ändamål, inklusive på eller i samband med en annan webbplats eller publikation eller för direkt kommersiell vinning. Dessutom måste alla länkar till denna webbplats anmälas till och godkännas av oss innan de skapas eller åtgärder vidtas för att skapa densamma.

 

4/ INGEN GARANTI

Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter. Vi tar inget ansvar för funktioner som finns på webbplatsen och lämnar inga garantier för att webbplatsen ska fungera utan avbrott eller felfritt eller att varje fel kommer att korrigeras. Vi garanterar inte att webbplatsen är kompatibel med din datorutrustning eller att webbplatsen eller dess server är fri från fel, virus, maskar eller "trojanska hästar " och vi ansvarar inte för eventuella skador som du kan lida till följd av sådana destruktiva egenskaper.

 

5/ ANSVARSBEGRÄNSNING

Du bekräftar att din användning av denna webbplats och dess innehåll sker på egen risk. Med undantag för ansvar som vi inte kan begränsa genom lag eller utesluta, kan vi inte ta något ansvar gentemot dig eller tredje part för någon direkt, eller indirekt för följdskador (inklusive förlust av vinst), eller andra skador av något slag oavsett om de bygger på garanti, kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar för vissa skador, så denna begränsning och uteslutning gäller eventuellt inte dig i sin helhet.

 

6/ LOKALA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Denna webbplats riktar sig inte till personer i en jurisdiktion eller där av någon anledning webbplatsens offentliggörande eller tillgänglighet är förbjuden. För den person som ett sådant förbud gäller är det inte tillåtet att logga in sig. De som besöker webbplatsen gör det på eget initiativ och ansvarar för efterlevnad av gällande lokala lagar eller förordningar.

 

7/ INTEGRITETSPOLICY

Detta uttalande innehåller vår politik när det gäller innehav och användning av information som vi inhämtar från dig när du kontaktar oss via hemsidan. Vi kommer bara att använda din personliga information i enlighet med, och för de syften som anges i det omfattade uppgiftsskyddet. På den berörda webbsidan kan du också tala om för oss att inte använda din personliga information på detta sätt. Det är avsett att genom att ge personliga uppgifter om dig själv, samtycker du till att du använder dem för ovanstående ändamål. Det är meningen att något samtycke som ges ovan kommer att gynna någon köpare av vår verksamhet. Om du vid något tillfälle i framtiden vill att vi slutar använda dina uppgifter för något av ovanstående ändamål, vänligen maila oss på [email protected]

 

8/ GILTLIGHET AV BESTÄMMELSER

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig eller strider mot gällande bestämmelser kommer de övriga bestämmelserna inte att påverkas.

 

9/ DISPENSKLAUSUL

Ingen dispens från oss om något brott mot dessa villkor ska utgöra ett upphävande av annat brott. Inget misslyckande av oss att utöva någon hjälp ska utgöra ett upphävande av rätten att senare utöva detta eller något annat råd.

 

10/ LÄNKAR PÅ WEBBPLATSEN

Webbplatser eller sidor som denna webbplats är länkad till (förutom andra webbplatser som drivs av oss) är endast avsedda för information och har inte granskats av oss. Vi har inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller sidor och tar inget ansvar för eventuella förluster som kan uppkomma till följd av att vi länkar till samma.