Pijler #3: Producten & know-how

 Ons engagement om kwaliteitsproducten te maken voor iedereen, vandaag en morgen.

Bij Délifrance staan smaak en kwaliteit centraal. Wij streven ernaar u de beste producten aan te bieden, gemaakt met de beste ingrediënten,

met grote zorg geselecteerd en rekening houdend met duurzaamheidscriteria.

Het aanbieden van producten met beperkte ingrediëntenlijsten en zonder controversiële toevoegingen is ook een topprioriteit.

Bovendien doen we alles met inachtneming van de regels voor voedselveiligheid en de ethische principes in onze relaties met onze leveranciers.

Een duurzame toeleveringsketen voor tarwemeel creëren

ONZE VERPLICHTINGEN

Tarwemeel is onze belangrijkste grondstof. Vooral dankzij de verticaal geïntegreerde toeleveringsketen van VIVESCIA kunnen we milieuvriendelijkere producten maken met tarwemeel dat geteeld is met regeneratieve landbouwpraktijken die de bodem, de biodiversiteit en het klimaat beschermen door koolstof op te slaan.

Inmiddels gebruiken we voor ons Franse broodassortiment Délifrance Héritage meel van CRC®-gecertificeerde tarwe. Dit garandeert landbouwpraktijken die goed zijn voor de biodiversiteit, een van Franse oorsprong en een eerlijke beloning voor de boeren. Bovendien is 100% van de tarwe die in onze Franse vestigingen wordt gebruikt al vrij van opslaginsecticiden.

ONZE DOELSTELLINGEN

100% duurzame tarwemeel op al onze locaties tegen 2027

Een duurzame bevoorrading van onze belangrijkste ingrediënten

ONZE VERPLICHTINGEN

Wij selecteren onze grondstoffen met de grootste zorg. Aan de kwaliteitscriteria hebben wij enkele jaren geleden ook duurzaamheidscriteria toegevoegd bij de selectie van onze ingrediënten. Onze ambitie is nu om verder te gaan met het selecteren van ethische en duurzame grondstoffen voor onze strategische ingrediënten.

We hebben doelen gesteld voor onze belangrijkste strategische ingrediënten en zullen blijven werken om verder te gaan. We zijn van plan ons ook op boter te richten, door met onze leveranciers samen te werken om zo ons koolstofverbruik te verminderen en het dierenwelzijn te waarborgen. We zullen ook een beleid voor verantwoorde inkoop voor al onze grondstoffen vaststellen.

 

Vandaag:

100% vrije uitloop eieren sinds 2020*

100% RSPO-gecertificeerde palmolie sinds 2021**.

40% Rainforest Alliance of UTZ-gecertificeerde cacao in 2023**.

 

*Producten gemaakt in onze EU-fabrieken; doelstellingen: 100% van onze producten in 2025

**De producten met het Délifrance-label worden gemaakt in onze fabrieken in de EU.

 

ONZE DOELSTELLINGEN

100% gecertificeerde cacao tegen eind 2024

100% RSPO-gecertificeerde en gescheiden palmolie tegen eind 2024

Nul ontbossing in onze waardeketens tegen 2025

Garanderen veilige en kwalitatieve producten

ONZE VERPLICHTINGEN

Wij garanderen onze klanten producten van de hoogste kwaliteit, die voldoen aan de norm inzake voedselveiligheid en voedingsvereisten.

In lijn met ons DNA, waarin innovatie sterk is, streven wij naar nog meer kwaliteit.

Sinds eind 2021 worden er geen rode* additieven meer geaccepteerd 100% van het brood,  voor viennoiseries, hartige producten en gebak is dit  70% (Délifrance-producten die in onze fabrieken in de EU worden gemaakt) en werken we er aan om onze oranje** additieven zoveel mogelijk te beperken.

ONZE DOELSTELLINGEN

Het handhaven van de GFSI-certificeringen op al onze locaties

Geleidelijke vereenvoudiging van onze recepten en eliminatie van de additieven die als prioriteiten op onze lijst staan tegen 2025

Ethische principes respecteren in onze relaties met leveranciers

ONZE VERPLICHTINGEN

Binnen ons ecosysteem zijn wij verantwoordelijk voor het onderhouden van onze relaties met onze leveranciers en zien wij toe op de naleving van de mensenrechten in onze hele waardeketen.

Wij hebben een gedragscode voor leveranciers die wij tegen 2023 willen actualiseren; ons doel is dat 100% van onze leveranciers de code in datzelfde jaar ondertekent. Dit zal ons uiteraard helpen om de voorwaarden te scheppen voor het respect van de mensenrechten in onze hele leveringsketen, maar ook om onze waarden op het gebied van respect voor het milieu en corruptiebestrijding te delen.

Interview van Semra Kartal

Onze Directeur inkoop beantwoordt enkele vragen over onze uitdagingen en prioriteiten inzake grondstoffen bij Délifrance:

Hoe selecteert u tegenwoordig uw grondstoffenleveranciers?

Samenwerking en partnerschap vormen de basis van onze relatie met onze leveranciers. Wij zoeken leveranciers die de hoogwaardige ingrediënten kunnen leveren die wij nodig hebben, met de verwachte technische eigenschappen, en die duurzaamheidscriteria in hun aanpak integreren.

Het is nu een paar jaar geleden dat we aan deze reis zijn begonnen, sinds we ons Go Clean-programma lanceerden, en we werken nauw samen om vooruitgang te boeken. We hebben voorrang gegeven aan onze acties voor eieren, cacao en palmolie en zullen binnenkort ook vaart zetten achter een duurzamere inkoop van boter en meel, onze twee belangrijkste grondstoffen.

 

Wat zijn de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd?

De economische vooruitzichten na de afgelopen twee jaar van crisis stellen ons voor nieuwe uitdagingen. De oorlog in Oekraïne verergert het effect op de energieprijzen, de inflatie en de groei, wat leidt tot opwaartse druk op de grondstoffenprijzen, hernieuwde verstoringen van de bevoorrading en toenemende onzekerheid. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor onze inkoop- en leveringscapaciteit.

Het belangrijkste gevolg is de beschikbaarheid van grondstoffen op korte en lange termijn. Het is moeilijk om het resultaat op lange termijn te voorspellen, maar alle elementen wijzen erop dat grondstoffen meer en meer onderhevig zullen zijn aan beschikbaarheidsbeperkingen (klimaatverandering, mondiale vraagstijging...).

In die specifieke context kan het een uitdaging zijn om leveranciers te vinden die aansluiten bij onze ambities en die sterke verbintenissen aangaan op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn of vermindering van de koolstofvoetafdruk. In de tussentijd zal het een vereiste zijn zijn om het duurzame aanbod in de komende jaren te garanderen; alle sectoren moeten deze ontwikkeling ondersteunen.

Wij hebben terecht vastgesteld dat het MVO-beleid thans in de praktijken en de strategie van vele leveranciers is opgenomen, met een zeer transparante aanpak van hun acties en routekaarten.

 

Wat zijn uw prioriteiten voor de komende maanden?

We weten dat ingrediënten een grote invloed hebben op onze totale koolstofverbruik en we zullen ons richten op het opstellen van onze routekaart voor duurzame bloem en boter. Meer in het algemeen zullen we ook een Sustainable Sourcing Charter opstellen om ervoor te zorgen dat duurzaam inkopen deel uit gaat maken van onze cultuur om op deze manier de hulpbronnen van onze planeet zoveel mogelijk te behouden en hierdoor een positieve impact te hebben op gemeenschappen.