Pijler #2: Vrouwen & Mannen

Ons belofte om voor onze teams te zorgen en onze unieke cultuur te cultiveren.

Délifrance zou niet het unieke bedrijf kunnen zijn dat het is, dat de beste producten levert, zonder de vrouwen en mannen die elke dag bij ons werken.

Hun veiligheid en welzijn is onze prioriteit, samen met het ontwikkelen van hun talenten, en ze allemaal deel te laten uitmaken van het bedrijf.

Veiligheid en welzijn op de werkplek garanderen

ONZE VERPLICHTINGEN

Veiligheid en welzijn op het werk zijn voor al onze teams een topprioriteit. Daarom zorgen wij in al onze productiesites en kantoren voor onze teams en werken wij aan de verbetering van onze praktijken, door met iedereen te overleggen.

Sinds jaren ontwikkelen wij een echte veiligheidscultuur, CARE, gebaseerd op preventie en opleiding van de teams.

Het gaat ook gepaard met het creëren van een werkomgeving die een evenwicht tussen werk en privéleven bevordert.

 

Vandaag:

-39% van de ongevallen tussen 2016 en 2021

Uitvoering van een beleid voor werken op afstand en de kwaliteit van het beroepsleven

 

ONZE DOELSTELLINGEN

Een ongevallenfrequentiegraad gedeeld door 2 tussen 2021 en 2025 en en 80% van onze sites zonder ongevallen met letsel per jaar each year

100% of employees trained to psychosocial hazards in the integration process by 2025

Het merk van de werkgever versterken en de talenten van onze teams koesteren 

ONZE VERPLICHTINGEN

Met meer dan 3.000 vrouwen en mannen over de hele wereld koesteren we het talent van onze medewerkers en versterken we de inzetbaarheid van onze teams  zo maken we deel uit van de positieve impact die Délifrance wil creëren voor vandaag en morgen.

Opleiding is een van onze belangrijkste aandachtspunten: in Frankrijk heeft 82% van onze medewerkers in 2022 ten minste één hoogopgeleide opleiding gevolgd. In het volgende jaar willen we dit cijfer in Frankrijk blijven verbeteren en de opleidingen op wereldwijde schaal van Délifrance evalueren en vervolgens een precieze doelstellingen vaststellen.

Een van onze actieplannen is om bij vacatures de voorkeur zullen blijven geven aan interne doorgroeimogelijkheden.

 

 

ONZE DOELSTELLINGEN

3% van de loonlijst voor opleiding tegen 2025

80% van onze werknemers krijgt minstens 1 opleiding per jaar / year tegen 2025

Diversiteit en inclusie bevorderen

ONZE VERPLICHTINGEN

Wij zijn ervan overtuigd dat de diversiteit van de profielen en expertise binnen onze teams een grote troef is voor het bedrijf. Het bevorderen van de integratie van diverse profielen helpt ons vooruitgang te boeken en kansen te delen met iedereen. 

  • Wat gendergelijkheid betreft, heeft onze gelijkheidsindex in Frankrijk in 2022 een score van 84/100 bereikt. Wij werken eraan deze te verbeteren en nog verder te gaan. Wij zullen deze gelijkheidsindex uitbreiden tot al onze grote vestigingen en dochterondernemingen buiten Frankrijk.
  • Wij willen bijdragen aan de integratie van jongeren in het beroepsleven door meer stagiairs of leerlingen bij Délifrance te laten werken.
  • De integratie van personen met een handicap is voor Délifrance van essentieel belang: 5,84% van onze werknemers in Frankrijk zijn personen met een handicap, we zijn van plan om te werken aan weer een percentage hoger dan 6%.
  • De integratie van mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschappen is een van onze verplichtingen. In juni 2023 ondertekenden we de gedragsnormen van de Verenigde Naties voor bedrijven die discriminatie van LGBTQIA+-mensen aanpakken en werden we lid van L'Autre Cercle, de toonaangevende Franse organisatie die zich inzet voor de inclusie van LGBTQIA+-mensen op de werkplek.

ONZE DOELSTELLINGEN

Ten minste 40% vrouwen in het hogere kader tegen 2025

Tegen 2025 moet minstens 50% van de leerlingen en stagiairs van 6 maanden een langetermijncontract hebben

De ondertekening van het handvest van L'Autre Cercle en de opstelling van een specifiek actieplan voor Délifrance tegen 2024

Ons coöperatief DNA cultiveren en de cultuur van een groep tot leven brengen

ONZE VERPLICHTINGEN

Door bij VIVESCIA te horen, maken we deel uit van een gemeenschap van vrouwen en mannen die zich inzetten voor het graan, van boer tot bord. Deel uitmaken van deze gemeenschap is één van onze sterke punten en wij willen een echt gevoel van verbondenheid met VIVESCIA ontwikkelen.

In de komende maanden zullen wij de waarden van de Groep binnen Délifrance blijven cultiveren en onze knowhow delen. Specifieke doelstellingen en actieplannen zullen nauwkeurig worden omschreven.

Interview van François Barenton

Onze HR-directeur beantwoordt enkele vragen over onze prioriteiten voor de vrouwen en mannen bij Délifrance:

Wat zijn uw belangrijkste doelstellingen voor de pijler Vrouwen & Mannen?

Wij zijn al enkele maanden bezig met het definiëren van onze verbintenissen en het vaststellen van onze doelstellingen voor 2025 als eerste stap. Wij zullen ons concentreren op de volgende 4 punten:

-       Zorgen voor een veilige werkplek door psychosociale gevaren te voorkomen en een sterkere veiligheidscultuur te creëren

-       Het werkgeversmerk versterken en de inzetbaarheid van onze mensen vergroten

-       Gelijke kansen, gendergelijkheid, diversiteit en gelijkheid actief bevorderen

-       Een groepscultuur bevorderen en ons unieke DNA cultiveren 

 

Veiligheid is cruciaal bij Délifrance, kunt u ons meer vertellen over het CARE-programma?

Met meer dan 3.000 werknemers en 14 productielocaties is gezondheid en veiligheid voor ons een absolute prioriteit en een niet-onderhandelbare voorwaarden. Met dit in gedachten werd in 2016 het CARE-programma geboren. Met als doel de werknemers bewuster te maken van de risico's waaraan ze zowel in hun professionele als persoonlijke leven kunnen worden blootgesteld, om zo ieders gedrag te veranderen en bewuster te maken van de gevaren.

De afgelopen vijf jaar heeft ons CARE-programma ons geholpen te groeien en te leren hoe we ons gedrag kunnen verbeteren. We hebben ons aantal ongevallen met 39% gereduceerd.

Maar de laatste tijd voelden we dat we een nieuwe strategie nodig hadden om het aantal ongevallen aanzienlijk te verminderen. Dat is het doel van CARE 2025, gericht op 2 belangrijke pijlers: beheersing van de grote risico's in onze bedrijven en ontwikkeling van een 'rechtvaardige cultuur'.

We werken ook aan de preventie van psychosociale gevaren en stellen actieplannen op met de teams.

Post Covid-19 werknemers zijn ook op zoek naar een betere balans tussen werk en privé, is dat iets waar rekening mee wordt gehouden bij Délifrance?

Covid-19 is een katalysator voor verandering geweest. Het heeft onze manier van werken veranderd en ook nieuwe verwachtingen gewekt. We hebben geluisterd en in 2021 een charter voor telewerken ingevoerd en alle landen waar we actief zijn, zullen tegen eind 2022 ook hun eigen charter hebben. Medewerkers kunnen 2 dagen per week thuiswerken.

Wij hebben ook een overeenkomst inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen ontwikkeld die van toepassing is op onze werknemers in Frankrijk (en die tegen 2023 ook buiten Frankrijk wordt ingevoerd) om de beginselen van gelijke behandeling en diversiteit in alle fasen van het beroepsleven te bevorderen en een beter evenwicht tussen werk en privéleven te stimuleren.