Pijler #2: People

Ons belofte om voor onze teams te zorgen

Délifrance zou niet het unieke bedrijf kunnen zijn dat het is, dat de beste producten levert, zonder de vrouwen en mannen die elke dag bij ons werken.

Hun veiligheid en welzijn is onze prioriteit, samen met het ontwikkelen van hun talenten, en ze allemaal deel te laten uitmaken van het bedrijf.

Veiligheid en welzijn op de werkplek garanderen

ONZE VERPLICHTINGEN

Veiligheid en welzijn op het werk zijn voor al onze teams een topprioriteit. Daarom zorgen wij in al onze productiesites en kantoren voor onze teams en werken wij aan de verbetering van onze praktijken, door met iedereen te overleggen.

Sinds jaren ontwikkelen wij een echte veiligheidscultuur, CARE, gebaseerd op preventie en opleiding van de teams.

Het gaat ook gepaard met het creëren van een werkomgeving die een evenwicht tussen werk en privéleven bevordert.

 

Vandaag:

-40% van de ongevallen sinds de start van het CARE-programma in 2015.

Uitvoering van een beleid voor werken op afstand en de kwaliteit van het beroepsleven

 

ONZE DOELSTELLINGEN

Een ongevallenfrequentiegraad gedeeld door 2 tussen 2021 en 2025 en en 80% van onze sites zonder ongevallen met letsel per jaar each year

100% of employees trained to psychosocial hazards in the integration process by 2025

Het merk van de werkgever versterken en de talenten van onze teams koesteren 

ONZE VERPLICHTINGEN

Met meer dan 3.000 vrouwen en mannen over de hele wereld koesteren we het talent van onze medewerkers en versterken we de inzetbaarheid van onze teams  zo maken we deel uit van de positieve impact die Délifrance wil creëren voor vandaag en morgen.

Opleiding is een van onze belangrijkste aandachtspunten: in Frankrijk meer dan 80% van onze medewerkers in 2022 ten minste één hoogopgeleide opleiding gevolgd. In het volgende jaar willen we dit cijfer in Frankrijk blijven verbeteren en de opleidingen op wereldwijde schaal van Délifrance evalueren en vervolgens een precieze doelstellingen vaststellen.

Een van onze actieplannen is om bij vacatures de voorkeur zullen blijven geven aan interne doorgroeimogelijkheden.

 

 

ONZE DOELSTELLINGEN

3% van de loonlijst voor opleiding tegen 2025 (franse scoop)

80% van onze werknemers krijgt minstens 1 opleiding per jaar / year tegen 2025

Diversiteit en inclusie bevorderen

ONZE VERPLICHTINGEN

Wij zijn ervan overtuigd dat de diversiteit van de profielen en expertise binnen onze teams een grote troef is voor het bedrijf. Het bevorderen van de integratie van diverse profielen helpt ons vooruitgang te boeken en kansen te delen met iedereen. 

  • Wat gendergelijkheid betreft, heeft onze gelijkheidsindex in Frankrijk in 2023 een score van 94/100 bereikt. Wij werken eraan deze te verbeteren en nog verder te gaan. Wij zullen deze gelijkheidsindex uitbreiden tot al onze grote vestigingen en dochterondernemingen buiten Frankrijk.
  • Wij willen bijdragen aan de integratie van jongeren in het beroepsleven door meer stagiairs of leerlingen bij Délifrance te laten werken.
  • De integratie van personen met een handicap is voor Délifrance van essentieel belang: 4,96% van onze werknemers in Frankrijk zijn personen met een handicap, we zijn van plan om te werken aan weer een percentage hoger dan 6%.
  • De integratie van mensen uit de LGBTQIA+-gemeenschappen is een van onze verplichtingen. In juni 2023 ondertekenden we de gedragsnormen van de Verenigde Naties voor bedrijven die discriminatie van LGBTQIA+-mensen aanpakken en werden we lid van L'Autre Cercle, de toonaangevende Franse organisatie die zich inzet voor de inclusie van LGBTQIA+-mensen op de werkplek.

ONZE DOELSTELLINGEN

Ten minste 40% vrouwen in het hogere kader tegen 2025

Tegen 2025 moet minstens 50% van de leerlingen en stagiairs van 6 maanden een langetermijncontract hebben

De ondertekening van het handvest van L'Autre Cercle en de opstelling van een specifiek actieplan voor Délifrance tegen 2024

Interview van François Barenton

Onze HR-directeur beantwoordt enkele vragen over onze prioriteiten voor de vrouwen en mannen bij Délifrance:

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen op het gebied van welzijn op het werk?

Levenskwaliteit op het werk is van fundamenteel belang. Het is altijd een van de waarden van Délifrance geweest. Na de COVID-19 pandemie hebben we een overeenkomst voor werken op afstand opgesteld. We hebben ook onze eerste enquête over psychosociale risico's gelanceerd. De resultaten zijn vrij goed en er worden acties ondernomen waar nodig.

Over het algemeen zeggen werknemers dat ze zich goed voelen in het bedrijf en dat ze goed kunnen opschieten met hun collega's. Dit is van cruciaal belang en daarom hebben we in managementtrainingen geïntensiveerd en hebben we een gerichte coaching ontwikkeld. Deze kwesties zullen ook worden aangepakt naar aanleiding van het betrokkenheidsonderzoek.

 

Hoe positioneert Délifrance zich op het gebied van gendergelijkheid op de werkvloer?

Het is een cruciale kwestie: ervoor zorgen dat vrouwen goed vertegenwoordigd zijn in onze teams en dat er gendergelijkheid op het werk is, is een van onze waarden. In een historisch gedomineerde sector is dit een uitdaging, maar we werken er hard aan: we besteden extra aandacht aan werving, beloning en promoties. In Frankrijk bijvoorbeeld was 50% van de managers die we in 2022 in dienst namen vrouw.

 

Hoe positioneert Délifrance zich op het gebied van gendergelijkheid op de werkvloer?

In theorie staan al onze banen open voor mensen met een handicap.
Naast werving en selectie is het de uitdaging om onze werknemers te helpen en open te staan voor handicaps. In november hebben we de Week van de Gehandicapten opnieuw gelanceerd, die was uitgesteld vanwege COVID-19.