Pijler #1: Planeet 

Onze verbintenissen om de impact van onze activiteiten

op de planeet te beperken.

Het verminderen van onze co2 uitstoot en onze totale impact op het milieu is een prioriteit.

Zo werken wij aan de vermindering van ons totale CO2uitstoot ,  werken we aan de beheersing van de milieu-impact van onze activiteiten, maar ook aan het ecologisch ontwerp van onze verpakkingen, de strijd tegen voedselverspilling en het behoud van de biodiversiteit.

Onze CO2 voetafdruk verkleinen

ONZE VERPLICHTINGEN

Om bij te dragen tot de strijd tegen de klimaatverandering, hebben wij ons verbonden tot een ambitieuze strategie om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, met een geleidelijke impact op de 3 emissiegebieden, dat wil zeggen dat onze directe maar ook indirecte emissies (landbouwers, leveranciers, vrachtvervoer, enz.). We willen onze doelstellingen tegen eind 2023 laten certificeren door het Science-Based Target-initiatief, via de Groep waartoe we behoren, VIVESCIA.

Voor de scopes 1 en 2 onze ambitie actieplannen worden uitgevoerd:

  • Ons energieverbruik optimaliseren en werken aan een koolstofarmere energiemix door hernieuwbare energie te integreren;
  • Geleidelijk overschakelen op 100% van onze koelmiddelen met een lage impact op het milieu;
  • Tegen eind 2022 co2 effectcriteria opnemen in investeringsbeslissingen.
  • Criteria voor koolstofimpact blijven opnemen in investeringsbeslissingen.

 

ONZE DOELSTELLINGEN

-20% intensiteitsvermindering van onze directe broeikasgasemissies tegen 2025 (scopes 1 & 2, vs. 2015)

Tegen eind 2022 een klimaatstrategie voor Délifrance bepalen, op alle gebieden. Einddoel: bijdragen tot dewereldwijde CO2 neutraliteit tegen 2050

De milieueffecten van onze activiteiten beheersen

ONZE VERPLICHTINGEN

Délifrance bezit 14 productievestigingen in Frankrijk en in het buitenland. De gemeenschappelijke doelstelling van Délifrance en VIVESCIA is de impact van deze vestigingen te beperken, door het water-, gas- en elektriciteitsverbruik te beheersen en het afval te beheren, dankzij het Milieucharter dat geleidelijk door de Groep wordt ingevoerd.

Onze vestigingen zullen de milieurisico's blijven controleren en beheersen: op het gebied van energie, water, het benutten van kennis van bijproducten en afval, het behoud van de biodiversiteit en de beheersing van alle soorten vervuiling. Wij streven ernaar de teams bewust te maken van het milieubeleid en de toepassing hiervan te waarborgen.

 

ONZE DOELSTELLINGEN

Tegen eind 2023 een klimaatstrategie en routekaarten definiëren voor Délifranceop alle gebieden. Einddoel : bijdragen tot de wereldwijde koolstofneutraliteit tegen 2050

Een positief effect hebben op de biodiversiteit

ONZE VERPLICHTINGEN

Biodiversiteit is een belangrijk thema dat verworven is met alle andere milieuvraagstukken, waaronder klimaatverandering.

 

Om een impactvolle aanpak te implementeren, zullen wij in 2023 een nauwkeurige evaluatie maken van onze impact op de biodiversiteit. Dat zal ons in staat stellen de meest relevante actieplannen vast te stellen en ons leiden naar het creëren van een positieve voetafdruk op fauna en flora.

Het eco-ontwerp van onze verpakkingen bevorderen

ONZE VERPLICHTINGEN

Zoals bij veel bedrijven in de voedingsindustrie is de verpakking essentieel om onze producten te beschermen, te bewaren, te vervoeren en te verkopen. Ze moeten veilig en handig blijven voor onze klanten. Het is essentieel voor ons om te blijven werken aan het ontwerpen en produceren van verpakkingen met de laagst mogelijke impact op het milieu.

Dankzij het werk van onze teams hebben we al grote vooruitgang geboekt. Wij hebben bijvoorbeeld gewerkt aan de vermindering van het gebruik van plastic voor de plasticfolie op onze pallets. We hebben ook een belangrijk werk geleid om de dikte van onze consumententassen te verminderen, maar ook om ze recyclebaar te maken. Ons doel is dat ze tegen 2023 voor 100% recyclebaar zijn.

 

Vandaag:

100% van onze kartonnen secundaire verpakking is gemaakt van gerecycled materiaal.

96% van ons karton is FSC-gecertificeerd*

98% van onze verpakking is recyclebaar.

 

*Certificeren van het duurzaam beheer van de bossen

 

ONZE DOELSTELLINGEN

100% van onze verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar en ons karton FSC-gecertificeerd, tegen 2025

Werken aan het eco-ontwerp van 100% van onze verpakkingen

Strijd tegen voedselverspilling

ONZE VERPLICHTINGEN

Als levensmiddelenproducent zetten wij ons in om voedselverspilling en dus verspilling van hulpbronnen te beperken en zo bij te dragen tot de wereldwijde voedselzekerheid.

We werken hier al enkele jaren aan en we boeken geweldige resultaten: 99,2% van onze bijproducten worden hergebruikt in onze vestigingen in 2021 voornamelijk via veevoer, biologische methanisering of compost.

We hebben ook regelmatig donatiecampagnes en werken samen met Too Good To Go om onverkochte eindproducten die we niet gaan verkopen, te hergebruiken. Wij zijn van plan onze samenwerking met deze start-up te versnellen en langdurige partnerschappen met verenigingen aan te gaan, op wereldwijd niveau.

ONZE DOELSTELLINGEN

Handhaving van hetpercentage afval reductie van bijproducten op meer dan 95%

Nieuwe oplossingen vinden om de verspilling van onze producten te beperken

Interview van Nathalie Genebes

Onze MVO-directeur komt terug op Baking Good Better:
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw strategie?

Baking Good BETTER legt de basis voor de komende jaren. Het is gebouwd rond 3 pijlers: Planet, Women & Men, Product & know-how. Het zal in de loop der jaren uitgedaagd zijn om ambitieus te blijven en rekening te houden met de evolutie van de verwachtingen van al onze stakeholders; maar het doel zal altijd hetzelfde blijven: BETER doen.

 

Wat zijn uw eerste prioriteiten?

Wij hebben enkele belangrijke prioriteiten vastgesteld waarop wij ons de komende maanden zullen concentreren, zoals de vermindering van onze CO2-uitstoot in onze fabrieken, de vermindering van ons waterverbruik, de versnelling van duurzame inkoop en de vermindering van voedselverspilling en de veiligheid en het welzijn van onze werknemers.

De vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Wij werken momenteel aan de vaststelling van onze klimaatstrategie om bij te dragen tot koolstofneutraliteit tegen 2050. Wij hebben in 2022 een grondige evaluatie gemaakt van onze Scope 3-emissies en werken nu aan een toekomstig traject voor onze directe en indirecte scopes voor de periode tot 2050, met tussentijdse doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt. Ons doel, op het niveau van VIVESCIA, is om onze doelen te laten certificeren door de SBTi.

 

Waar ben je bijzonder trots op?

Ik ben erg enthousiast over het feit dat ik iedere dag mag werken aan de zaken  die onze hele toeleveringsketen beter maken. Bewustmaking om een sterke MVO-cultuur bij alle werknemers te creëren is ook zeer motiverend.We hebben net een oproep gedaan voor projecten en ik help graag bij het lanceren van projecten met een lokale of bredere maatschappelijke impact.