Onze MVO-aanpak:

Baking Good Better

Klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, mondiale voedselveiligheid, energietransitie, transformatie van landbouw- en productiemodellen allemaal belangrijke onderwerpen.

Geconfronteerd met deze grote uitdagingen, is Délifrance er volledig van overtuigd dat het als levensmiddelenbedrijf de verantwoordelijkheid als geen ander moet nemen.  

Onze missie van het bedrijf is:

 

Onze roots liggen in de grond, het graan en in onze Franse bakkerskennis.

Samen groeien we elke dag en delen we dit erfgoed en onze liefde voor het bakken.

Verantwoordelijk, creatief en heerlijk zijn hierbij sleutelwoorden.

 

Met deze missie hebben wij twee begrippen bevestigd die cruciaal zijn bij het bepalen van onze MVO-strategie: verantwoordelijkheid en onze trots om bij VIVESCIA te horen.

VIVESCIA lanceerde zijn eigen duurzaamheidsbeleid, genaamd LINK, in juni 2022. Bij Délifrance hebben we een ambitieuze MVO-strategie uitgestippeld, hierbij rekening houdend met het kader vanuit VIVESCIA en aangepast aan onze eigen Délifranace strategie.  Deze is rechtstreeks verbonden met de impact van ons bedrijf, ons DNA, onze waarden en onze ambitie.

We hebben onze aanpak Baking Good BETTER genoemd. "Better" betekent dat we samen actie ondernemen en ervoor zorgen dat duurzaamheid centraal staat bij alles wat we doen met als doel te beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze planeet en onze mensen.

Pijler #1:

Planeet

De impact van onze activiteiten op de planeet beperken

Pijler #2:

Vrouwen & mannen

In onze Human Chain onze medewerkers centraal stellen en ons unieke DNA ontwikkelen

Pijler #3:

Product & know how

 Kwaliteitsproducten maken voor iedereen, altijd en ieder moment van de dag

Interview van Robert O'Boyle

Onze Chief Executive Officer beantwoordt enkele vragen over "Baking Good Better"

Waarom deze MVO-aanpak?

In 2021 schreven we onze missie waarin we het begrip verantwoordelijkheid en onze trots om bij VIVESCIA te horen hebben opgenomen; we besloten ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe te voegen aan onze strategische pijlers. We willen nu verder gaan en een sterke MVO-cultuur opbouwen bij Délifrance. MVO is niet nieuw, de teams werken al jaren aan vele onderwerpen die verband houden met MVO, maar Baking Good BETTER verduidelijkt ons doel en schept een kader om onze ambitie te verwezenlijken en onze toekomstige doelstellingen te benaderen.

 

Waarom is dit zo belangrijk?

Als levensmiddelenbedrijf zijn wij kritisch afhankelijk van de aarde en haar klimaat, van de tarwe die op de velden wordt verbouwd tot het gras dat de melkkoeien eten om boter te produceren. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat wij een grote rol spelen, in het beïnvloeden en vormgeven van onze toekomst die een leefbare toekomst op aarde biedt en deze waardevolle hulpbronnen die onze planeet ons schenkt, beschermen.

Wat het klimaat betreft, natuurlijk: In de klimaatdoelstelling van Parijs is er een kader vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C en de inspanningen voort te zetten om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Maar ook wat andere duurzaamheidsthema's zijn belangrijk: wij zijn bereid bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit, te werken aan de circulaire economie, onze teams de beste werkomgeving te bieden om zo een positieve impact te hebben in de samenleving.

MVO is ook belangrijk voor veel van onze stakeholders: leveranciers, klanten, werknemers, financiële partners, enz. Zij verwachten dat bedrijven zich verbinden en transparanter zijn. MVO creëert waarde op lange termijn voor zowel de belanghebbenden als de samenleving als geheel.

 

Als we het over MVO hebben, hoe helpt het dan om lid te zijn van VIVESCIA?

VIVESCIA heeft afgelopen juni een ambitieuze MVO-aanpak vastgesteld met het programma LINK, dat een kader heeft gecreëerd voor onze eigen aanpak. Ons doel is het aandeel van VIVESCIA-tarwe dat in onze producten wordt verwerkt, te vergroten en samen met de Groep en de boeren te werken aan tarwe van regeneratieve landbouw. Dit zal ons vooruithelpen op onze weg naar 100% duurzame meel en bijdragen tot de verbetering van de gezondheid van de bodem, de bevordering van de biodiversiteit, de opslag van koolstof in de bodem, de vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen en het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties.

SECTION TITLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut feugiat venenatis mauris pretium ornare. Mauris finibus libero vitae metus sagittis, eget ullamcorper nibh fermentum. Donec ipsum tortor, semper in efficitur et, convallis at ligula.

Mauris et eros faucibus, lobortis ligula quis, elementum magna.

SECTION TITLE


Section Title

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Section Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut feugiat venenatis mauris pretium ornare.

Mauris finibus libero vitae metus sagittis, eget ullamcorper nibh fermentum.