Νομικοί Όροι

 

 

1/ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση των προϊόντων που παρέχονται από την Εταιρείας μας με την επωνυμία «DELIFRANCE HELLAS EΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «DELIFRANCE HELLAS A.E.» (εφεξής η «Délifrance»). Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρωνκαι Προϋποθέσεων , δυνάμει της οποίας σας παρέχουμε πρόσβαση.

 

2/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως ισχύουν τροποποιημένοι, συνεπώς οφείλετε να ανατρέχετε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν αποδέχεστε τους Όρους αυτούς, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

3/ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Délifrance καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, ωστόσο δεν μπορούμε να παράσχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών ή του υλικού που εμφανίζεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη και σάς παρέχουμε μόνον τη δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επαληθεύουμε το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών, ούτε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Δεν υποστηρίζουμε ούτε εγγυώμαστε κατά κανένα τρόπο την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία οποιωνδήποτε στοιχείων παρέχονται από τρίτα μέρη και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε εξάρτηση από τέτοιου είδους πληροφορίες θα είναι με δική σας ευθύνη.

Αποδέχεστε ότι η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και του Περιεχομένου του γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Με εξαίρεση την ευθύνη που δεν μπορούμε εκ του νόμου να περιορίσουμε ή αποκλείσουμε, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες βλάβες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών) ή βλάβες οποιουδήποτε είδους οι οποίες βασίζονται είτε σε εγγύηση είτε σε σύμβαση είτε σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλως. Το εφαρμοστέο δίκαιο πιθανόν να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ευθύνης για ορισμένες βλάβες, συνεπώς ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην τυγχάνει εφαρμογής σε εσάς.

 

4/ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αυτός ο δικτυακός τόπος, καθώς και οποιοδήποτε υλικό, κείμενο, κωδικοί, περιεχόμενα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχος, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, εικονογραφήσεις, ονομασίες, λογότυπα, σήματα, μορφές αρχείων, συσκευές και σύνδεσμοι περιέχονται σε αυτόν ή συνδέονται με αυτόν (εφεξής: "Περιεχόμενο") προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς. Κάθε χρήστης ο οποίος έχει πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί οποιοδήποτε τμήμα του. Ωστόσο, το Περιεχόμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε να αναπαράγεται (στο σύνολό του ή μέρος αυτού) για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με άλλον δικτυακό τόπο, της δημοσίευσής του ή για σκοπούς άμεσου εμπορικού κέρδους. Επιπλέον, οι σύνδεσμοι που ενδέχεται να οδηγήσουν στον παρόντα δικτυακό τόπο θα πρέπει να κοινοποιούνται σε εμάς και να εγκρίνονται από εμάς πριν να δημιουργηθούν ή να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό.

 

5/ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο παρών δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενα αυτού παρέχονται σε βάση "ως έχουν" και "ως είναι διαθέσιμα" , χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τις λειτουργίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο και δεν εγγυώμαστε ότι ο δικτυακός τόπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Δεν εγγυώμαστε ότι ο δικτυακός τόπος είναι συμβατός με τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή ότι ο διακομιστής του είναι απαλλαγμένος από σφάλματα, ιούς, σκουλήκια ή δούρειους ίππους και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει από τέτοιου είδους κακόβουλο λογισμικό.

 

6/ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο παρών δικτυακός τόπος δεν απευθύνεται σε πρόσωπα σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο. Απαγορεύεται η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και η χρήση αυτού στα πρόσωπα που εμπίπτουν σε τέτοιες διατάξεις. Τα πρόσωπα που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.

 

7/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η ενημέρωσή σας για τα νέα της Délifrance και, ειδικότερα, για τις αλλαγές στις σειρές μας. Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο, υπηρεσία από την οποία μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι ο Υπέυθυνος Προστασίας Δεδομένων της VIVESCIA υπέβαλε δήλωση σχετικά με την αυτόματη επεξεργασία των ονομαστικών πληροφοριών από αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ της VIVESCIA: Data Privacy Officer (DPO) Gruppe VIVESCIA - 2 rue Clément Ader 51100 REIMS - Γαλλία. Email: [email protected]

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι όλες οι πληροφορίες που μπορεί να παράσχει στην ιστοσελίδα αυτή προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για τον χειριστή του δικτυακού τόπου και/ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου VIVESCIA, για σκοπούς διοικητικής διαχείρισης (αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτυακού τόπου και των αναγκών των χρηστών αυτού).

Τα ονομαστικά αυτά στοιχεία δεν δύνανται να πωλούνται ή να μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τις εταιρείες του ομίλου VIVESCIA.

 

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής ή "δικαίωμα στη λήθη" (άρθρο 17), το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20), το δικαίωμα στην ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 34) και το δικαίωμα μη υπαγωγής σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (άρθρο 22). Για οποιαδήποτε αίτηση αφορά το να επωφεληθείτε των δικαιωμάτων σας και προκειμένου να προχωρήσει η επεξεργασία της εντός διαστήματος ενός μηνός, η αίτησή σας θα πρέπει να ταυτοποιηθεί (δηλ.θα πρέπει να επισυνάψετε φωτοαντίγραφο/σάρωση αποδεικτικού ταυτότητας) και να το αποστείλετε στον ΥΠΔ του Ομίλου VIVESCIA:

Ταχυδρομικώς: Data Privacy Officer (DPO) Gruppe VIVESCIA - 2 rue Clément Ader 51100 REIMS - Γαλλία.

Ή μέσω email: [email protected]

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων. Σε διαφορετική περίπτωση, η μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις ενδέχεται να συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις. Θα πρέπει να μην συλλέγουν ούτε να κάνουν κακή χρήση οποιασδήποτε ονομαστικής πληροφορίας στην οποία ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και, γενικά, να μην προβαίνουν σε πράξεις που παραβιάζουν το απόρρητο ή θίγουν την υπόληψη παντός ατόμου.

 

8/ ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι ή καταστεί άκυρη ή παραβαίνει τους ισχύοντες κανονισμούς, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν επηρεάζονται.

Καμία απαλλαγή από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα θεωρείται ως απαλλαγή από οποιονδήποτε άλλο Όρο ή Προϋπόθεση. Η μη άσκηση από εμάς οποιουδήποτε ένδικου μέσου δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από το δικαίωμα μετέπειτα άσκησης αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου.

 

9/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.