Πυλώνας #2: Γυναίκες & Άνδρες

Οι δεσμεύσεις μας για τη φροντίδα των ομάδων μας και την καλλιέργεια της μοναδικής μας κουλτούρας.

Η Délifrance δεν θα μπορούσε να είναι η μοναδική εταιρεία που είναι, παρέχοντας τα καλύτερα προϊόντα, χωρίς τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται μαζί μας καθημερινά. Η ασφάλεια και η ευημερία τους είναι προτεραιότητά μας, μαζί με την ανάπτυξη των ταλέντων τους και την ένταξη όλων τους στην εταιρεία.

Εγγύηση της ασφάλειας και της ευημερίας στο χώρο εργασίας

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η ασφάλεια και η ευημερία στην εργασία, για όλες τις ομάδες μας, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα γραφεία μας, φροντίζουμε τις ομάδες μας και εργαζόμαστε για τη βελτίωση των πρακτικών μας, διευκολύνοντας τις συζητήσεις με όλους.

Εδώ και χρόνια, έχουμε αναπτύξει μια πραγματική κουλτούρα ασφάλειας, CARE, βασισμένη στην πρόληψη και την εκπαίδευση των ομάδων. Αυτό συνεπάγεται επίσης τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

 

Σήμερα:

-60% των ατυχημάτων μεταξύ 2016 και 2021

Εφαρμογή πολιτικής για την εξ αποστάσεως εργασία και την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ποσοστό συχνότητας ατυχημάτων διαιρούμενο με το 2 μεταξύ 2021 και 2025 και 80% των εργοστασίων μας χωρίς ατυχήματα με απώλειες κάθε χρόνο

 

An accident frequency rate divided by 2 between 2021 and 2025 and 80% of our sites without lost-time accidents each year

100% των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους κατά τη διαδικασία ένταξης έως το 2025

 

100% of employees trained to psychosocial hazards in the integration process by 2025

Ενίσχυση του εμπορικού σήματος του εργοδότη και καλλιέργεια των ταλέντων των ομάδων μας

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Με περισσότερες από 3.000 γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο, η καλλιέργεια των ταλέντων μας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ομάδων μας αποτελεί μέρος του θετικού αντίκτυπου που θέλει να δημιουργήσει η Délifrance για το σήμερα και το αύριο.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία εστίασής μας: στη Γαλλία, τα 2/3 των υπαλλήλων μας έχουν κάνει τουλάχιστον μία δράση εκπαίδευσης το 2021. Κατά το επόμενο έτος, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε αυτό το ποσοστό στη Γαλλία, να αξιολογήσουμε την εκπαίδευση της Délifrance σε παγκόσμια κλίμακα και στη συνέχεια να θέσουμε ακριβείς στόχους.

Σχεδιάζουμε επίσης να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για την Délifrance ώστε να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε τα καλύτερα ταλέντα μέχρι το τέλος του 2022. Γνωρίζουμε ήδη ότι θα συνεχίσουμε να προτιμούμε την εσωτερική κινητικότητα του προσωπικού για τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν.

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

3% του μισθολογίου αφιερωμένο στην κατάρτιση έως το 2025

 

3% of the payroll dedicated to training by 2025

 

80% των εργαζομένων μας να κάνουν τουλάχιστον 1 εκπαίδευση/έτος έως το 2025

 

80% of our employees receiving at least 1 training / year by 2025

Προώθηση της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η ποικιλομορφία των προφίλ και της τεχνογνωσίας των ομάδων μας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την εταιρεία. Η προώθηση της ενσωμάτωσης των διαφορετικών προφίλ μας βοηθά να προχωρήσουμε μπροστά και να μοιραστούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε όλοι.

  • Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, το 2021 ο δείκτης ισότητας στη Γαλλία έφτασε τη βαθμολογία 89/100. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη βαθμολογία και εργαζόμαστε για να τη βελτιώσουμε και να πάμε ακόμη παραπέρα. Θα επεκτείνουμε αυτόν τον δείκτη ισότητας σε όλες τις μεγάλες εγκαταστάσεις και θυγατρικές μας εκτός Γαλλίας.
  • Θέλουμε να συμβάλουμε στην ένταξη των νέων ανθρώπων στην επαγγελματική ζωή με την ένταξη περισσότερων ασκούμενων ή μαθητευόμενων στην Délifrance.
  • Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί κλειδί για την Délifrance: το 6,84% των εργαζομένων μας στη Γαλλία είναι άτομα με αναπηρία, γεγονός που μας επιτρέπει να ανήκουμε στο 34% των εταιρειών που εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους αποκλειστικά μέσω της άμεσης απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Τουλάχιστον 40% γυναίκες στα ανώτερα στελέχη μέχρι το 2025

 

At least 40% of women among the senior executives by 2025

Τουλάχιστον το 50% των μαθητευόμενων και των ασκούμενων 6 μηνών να προσλαμβάνονται με μακροχρόνια σύμβαση έως το 2025

 

 

At least 50% of apprentices and 6-month interns hired with a long-term contract at Délifrance by 2025

Καλλιέργεια του συνεταιριστικού μας DNA και αναζωογόνηση της κουλτούρας ενός Ομίλου

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η συμμετοχή στη VIVESCIA μας καθιστά μέρος μιας κοινότητας γυναικών και ανδρών που έχουν δεσμευτεί να φροντίζουν το σιτάρι, από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο. Το να είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία και θέλουμε να αναπτύξουμε μια πραγματική αίσθηση του ανήκειν στη VIVESCIA.

Μέσα στους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τις αξίες του Ομίλου εντός της Délifrance και να μοιραζόμαστε και να αναδεικνύουμε την τεχνογνωσία μας. Θα καθοριστούν επακριβώς συγκεκριμένοι στόχοι και σχέδια δράσης.

Συνέντευξη του François Barenton

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού μας απαντά σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις προτεραιότητές μας για τις γυναίκες και τους άνδρες της Délifrance:

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι σας στον πυλώνα Γυναίκες και Άνδρες;

Εδώ και μερικούς μήνες εργαζόμαστε για τον καθορισμό των δεσμεύσεών μας και θέτουμε τους στόχους μας για το 2025 ως πρώτο βήμα. Θα επικεντρωθούμε στα 4 ακόλουθα στοιχεία:

- Παροχή ενός ασφαλούς χώρου εργασίας με την πρόληψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης κουλτούρας ασφάλειας

- Ενίσχυση του εμπορικού σήματος του εργοδότη και αύξηση της απασχολησιμότητας των ανθρώπων μας

- Ενεργή προώθηση της ισότητας ευκαιριών, της ισότητας των φύλων, της πολυμορφίας και της ένταξης

- Προώθηση της κουλτούρας του Ομίλου και καλλιέργεια του μοναδικού μας DNA

 

Η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας στην Délifrance, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το πρόγραμμα CARE;

Με περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους και 14 εργοστάσια παραγωγής, η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Με αυτό το σκεπτικό γεννήθηκε το πρόγραμμα CARE το 2016. Στόχος του ήταν η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθούν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή, προκειμένου να αλλάξει η συμπεριφορά όλων.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, το πρόγραμμα CARE μας βοήθησε να αναπτυχθούμε και να μάθουμε πώς να βελτιώνουμε τις συμπεριφορές μας. Έχουμε μειώσει τον αριθμό των ατυχημάτων μας κατά 60%.

Όμως τελευταία, αισθανθήκαμε ότι χρειαζόμασταν μια νέα ώθηση για να μειώσουμε σημαντικά το ποσοστό ατυχημάτων. Αυτός είναι ο στόχος της CARE 2025, η οποία επικεντρώνεται σε 2 βασικούς πυλώνες: τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων στις επιχειρήσεις μας και την ανάπτυξη μιας "δίκαιης κουλτούρας".

Εργαζόμαστε επίσης για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και καταρτίζουμε σχέδια δράσης με τις ομάδες.

Οι εργαζόμενοι της Post Covid-19 αναζητούν επίσης καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στη Délifrance;

Ο Covid-19 υπήρξε καταλύτης για την αλλαγή. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και έχει επίσης θέσει νέες προσδοκίες. Ακούσαμε και αναπτύξαμε έναν χάρτη τηλεργασίας το 2021 και όλες οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε θα έχουν επίσης τον δικό τους χάρτη μέχρι το τέλος του 2022. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται από το σπίτι 2 ημέρες την εβδομάδα.

Αναπτύξαμε επίσης μια συμφωνία ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών που ισχύει για τους υπαλλήλους μας στη Γαλλία (και θα αναπτυχθεί και εκτός Γαλλίας έως το 2023) για την προώθηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφορετικότητας σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής ζωής και για την προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.