Πυλώνας #2: Άνθρωποι

Οι δεσμεύσεις μας για τη φροντίδα των ομάδων μας και την καλλιέργεια της μοναδικής μας κουλτούρας.

Η Délifrance δεν θα μπορούσε να είναι η μοναδική εταιρεία που είναι, παρέχοντας τα καλύτερα προϊόντα, χωρίς τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί μας καθημερινά. Η ασφάλεια και η ευημερία τους είναι προτεραιότητά μας, μαζί με την ανάπτυξη των ταλέντων τους και την ένταξη όλων τους στην εταιρεία.

Εγγύηση της ασφάλειας και της ευημερίας στο χώρο εργασίας

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η ασφάλεια και η ευημερία στην εργασία, για όλες τις ομάδες μας, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα γραφεία μας, φροντίζουμε τις ομάδες μας και εργαζόμαστε για τη βελτίωση των πρακτικών μας, διευκολύνοντας τις συζητήσεις με όλους.

Εδώ και χρόνια, έχουμε αναπτύξει μια πραγματική κουλτούρα ασφάλειας, CARE, βασισμένη στην πρόληψη και την εκπαίδευση των ομάδων. Αυτό συνεπάγεται επίσης τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

 

Σήμερα:

-40% των ατυχημάτων από την έναρξη του προγράμματος CARE το 2015.

Εφαρμογή πολιτικής για την εξ αποστάσεως εργασία και την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ποσοστό συχνότητας ατυχημάτων στο μισό μεταξύ του 2021 και 2025 και να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον το 80% των εργοστασίων μας δεν έχουν ατυχήματα – με απώλεια χρόνου εργασίας – κάθε χρόνο.

 

An accident frequency rate divided by 2 between 2021 and 2025 and 80% of our sites without lost-time accidents each year

100% των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους κατά τη διαδικασία ένταξης έως το 2025

 

100% of employees trained to psychosocial hazards in the integration process by 2025

Ενίσχυση του εμπορικού σήματος του εργοδότη και καλλιέργεια των ταλέντων των ομάδων μας

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Με περισσότερες από 3.000 γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο, η καλλιέργεια των ταλέντων μας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ομάδων μας αποτελεί μέρος του θετικού αντίκτυπου που θέλει να δημιουργήσει η Délifrance για το σήμερα και το αύριο.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία εστίασής μας: στη Γαλλία, πάνω από το80% των υπαλλήλων μας έχουν λάβει τουλάχιστον μία εκπαίδευση το 2022. Κατά το επόμενο έτος, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε αυτό το ποσοστό στη Γαλλία και να αξιολογήσουμε την εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα της Délifrance και στη συνέχεια να θέσουμε ακριβείς στόχουςστη Γαλλία.

Ένα από τα σχέδια δράσης μας είναι να συνεχίσουμε να ευνοούμε την εσωτερική μετακίνηση του προσωπικού για τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν.

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

3% του μισθολογίου αφιερωμένο στην κατάρτιση έως το 2025 (για τη Γαλλία)

 

3% της μισθοδοσίας αφιερωμένο στην κατάρτιση έως το 2025

 

80% των εργαζομένων μας να κάνουν τουλάχιστον 1 εκπαίδευση/έτος έως το 2025

 

80% of our employees receiving at least 1 training / year by 2025

Προώθηση της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η ποικιλομορφία των προφίλ και της τεχνογνωσίας των ομάδων μας αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την εταιρεία. Η προώθηση της ενσωμάτωσης των διαφορετικών προφίλ μας βοηθά να προχωρήσουμε μπροστά και να μοιραστούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε όλοι.

  • Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, το 2023 ο δείκτης ισότητας στη Γαλλία έφτασε τη βαθμολογία 94/100. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη βαθμολογία και εργαζόμαστε για να τη βελτιώσουμε και να πάμε ακόμη παραπέρα. Θα επεκτείνουμε αυτόν τον δείκτη ισότητας σε όλες τις μεγάλες εγκαταστάσεις και θυγατρικές μας εκτός Γαλλίας.
  • Θέλουμε να συμβάλουμε στην ένταξη των νέων ανθρώπων στην επαγγελματική ζωή με την ένταξη περισσότερων ασκούμενων ή μαθητευόμενων στην Délifrance.
  • Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί κλειδί για την Délifrance: το 4,96% των εργαζομένων μας στη Γαλλία είναι άτομα με αναπηρία. Σκοπεύουμε να εργαστούμε για να έχουμε και πάλι ένα ποσοστό υψηλότερο από 6%.
  • Η ένταξη των ατόμων από τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ +  αποτελεί μία από τις δεσμεύσεις μας. Τον Ιούνιο του 2023, υπογράψαμε τα Πρότυπα Δεοντολογίας των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις που καταπολεμούν τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και γίναμε μέλος του L'Autre Cercle, του κορυφαίου γαλλικού οργανισμού που εργάζεται για την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον εργασιακό χώρο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Τουλάχιστον 40% γυναίκες στα ανώτερα στελέχη μέχρι το 2025

 

At least 40% of women among the senior executives by 2025

Τουλάχιστον το 50% των μαθητευόμενων και των ασκούμενων 6 μηνών να προσλαμβάνονται με μακροχρόνια σύμβαση έως το 2025

Η υπογραφή της σύμβασης L'Autre Cercle και η δημιουργία ενός ειδικού σχεδίου δράσης σχετικά με την Délifrance έως το 2024

 

 

At least 50% of apprentices and 6-month interns hired with a long-term contract at Délifrance by 2025

Καλλιέργεια του συνεταιριστικού μας DNA και αναζωογόνηση της κουλτούρας ενός Ομίλου

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η συμμετοχή στη VIVESCIA μας καθιστά μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί να φροντίζουν το σιτάρι, από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο. Το να είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία και θέλουμε να αναπτύξουμε μια πραγματική αίσθηση του ανήκειν στη VIVESCIA.

Μέσα στους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τις αξίες του Ομίλου εντός της Délifrance και να μοιραζόμαστε και να αναδεικνύουμε την τεχνογνωσία μας. Θα καθοριστούν επακριβώς συγκεκριμένοι στόχοι και σχέδια δράσης.

Συνέντευξη του François Barenton

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού μας απαντά σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τις προτεραιότητές μας για τους ανθρώπους της Délifrance:

ΠΟΙΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Η ποιότητα ζωής στην εργασία είναι θεμελιώδης. Αποτελούσε πάντα μία από τις αξίες της Délifrance. Μετά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, θεσπίσαμε μια συμφωνία εξ αποστάσεως εργασίας. Ξεκινήσαμε επίσης την πρώτη μας έρευνα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά και οι δράσεις υλοποιούνται.
Συνολικά, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αισθάνονται καλά στην εταιρεία και ότι τα πάνε πολύ καλά με τους συναδέλφους τους. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Γι' αυτό έχουμε εντείνει την εκπαίδευση των στελεχών και έχουμε αναπτύξει στοχευμένη καθοδήγηση. Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν επίσης μετά την έρευνα δέσμευσης.

 

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η DÉLIFRANCE ΣΤΟ ΘEΜΑ ΤΗΣ ΙΣOΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦYΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚO ΧΩΡΟ;

Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα: η διασφάλιση ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται επαρκώς στις ομάδες μας και ότι υπάρχει ισότητα των φύλων στην εργασία είναι μία από τις αξίες μας. Σε έναν ιστορικά ανδροκρατούμενο τομέα, είναι μια πρόκληση, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να το αντιμετωπίσουμε: δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις προσλήψεις, τις αμοιβές και τις προαγωγές. Για παράδειγμα, το 50% των διευθυντικών στελεχών που προσλάβαμε το 2022 στη Γαλλία ήταν γυναίκες.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ;

Θεωρητικά, όλες οι θέσεις εργασίας μας είναι ανοιχτές σε άτομα με αναπηρία.
Πέρα από την πρόσληψη, η πρόκληση είναι να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας να είναι ανοιχτόμυαλοι απέναντι στις αναπηρίες. Τον Νοέμβριο, επαναφέραμε την Εβδομάδα για την Αναπηρία, η οποία είχε ανασταλεί λόγω του COVID-19.

Οι εργαζόμενοι της Post Covid-19 αναζητούν επίσης καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στη Délifrance;

Ο Covid-19 υπήρξε καταλύτης για την αλλαγή. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και έχει επίσης θέσει νέες προσδοκίες. Ακούσαμε και αναπτύξαμε έναν χάρτη τηλεργασίας το 2021 και όλες οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε θα έχουν επίσης τον δικό τους χάρτη μέχρι το τέλος του 2022. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται από το σπίτι 2 ημέρες την εβδομάδα.

Αναπτύξαμε επίσης μια συμφωνία ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών που ισχύει για τους υπαλλήλους μας στη Γαλλία (και θα αναπτυχθεί και εκτός Γαλλίας έως το 2023) για την προώθηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφορετικότητας σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής ζωής και για την προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.