Informacje prawne

Polityka prywatności oraz plików cookies

 

1/ INFORMACJE PRAWNE

Zgodnie z przepisami art. 6 III-1 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zasadach poufności w gospodarce cyfrowej, niniejszym informujemy, że:

 

-  właścicielem niniejszej strony internetowej jest Délifrance, francuska société anonyme, wpisana do rejestru handlu i spółek w Créteil pod numerem 313 167 173, z siedzibą pod adresem 99 rue Mirabeau, 94200 Ivry-sur-Seine, Francja, tel.: + 33 (0)1 49 59 75 00;
- wydawcą zarządzającym niniejszej strony internetowej jest Robert O'Boyle działający jako dyrektor generalny;
- działania w zakresie projektu, publikacji, eksploatacji oraz bezpośredniego i stałego przechowywania niniejszej strony internetowej są wykonywane przez wskazaną powyżej spółkę DÉLIFRANCE.

 

Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą skontaktować się z jej administratorem pod adresem [email protected].

 

2/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Celem niniejszej strony internetowej jest przekazywanie odwiedzającym ją użytkownikom informacji o grupie Délifrance, a w szczególności o zmianach w asortymencie oferowanych przez nią wyrobów. Użytkownicy mogą zapisać się do biuletynu, by otrzymywać informacje; z otrzymywania biuletynu można w każdej chwili zrezygnować. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że inspektor danych osobowych spółki VIVESCIA złożył oświadczenie o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych na niniejszej stronie internetowej.

Aby uzyskać informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, należy skontaktować się z inspektorem pod adresem:

 

- Data Privacy Officer (DPO) Groupe VIVESCIA - 2 rue Clément Ader 51100 REIMS - Francja - [email protected]

- Kierownik przetwarzania danych: Robert O'Boyle – 99, rue Mirabeau, 94853 Ivry-sur-Seine Cedex, Francja.

 

Organ nadzorczy: CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés – Komisja narodowa ds. informatyki i swobód) – 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris, Francja; tel.: 00 33 (0)1 53 73 22 22, www.cnil.fr.

Informacje przekazywane przez użytkowników na niniejszej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla jej operatora lub innych spółek należących do grupy VIVESCIA, do celów zarządzania administracyjnego (ocena działania strony internetowej i potrzeb użytkowników).

Dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem spółek należących do grupy VIVESCIA.

W odniesieniu do swoich danych osobowych, użytkownicy mają prawo dostępu (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16), prawo do usunięcia danych i „bycia zapomnianym” (art. 17), prawo do sprzeciwu (art. 21), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18), prawo do przenoszenia danych (art. 20), prawo do zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34) oraz prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22).

Wszelkie wnioski użytkowników dotyczące chęci wykonania danego prawa będą rozpatrywane w ciągu jednego miesiąca od otrzymania; wniosek wraz z fotokopią/skanem dowodu tożsamości należy przesłać:

 

-  Pocztą na adres: Data Privacy Officer (DPO) Groupe VIVESCIA - 2 rue Clément Ader 51100 REIMS - Francja

-  Pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

Użytkownicy niniejszej strony internetowej zobowiązani są przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W przeciwnym wypadku podlegać oni będą sankcjom karnym. Użytkownicy zobowiązani są powstrzymać się od zbierania i nienależytego wykorzystywania danych osobowych, do których mogą mieć dostęp oraz, co do zasady, od wszelkich działań, które mogą naruszyć prywatność lub reputację osób fizycznych.

 

3/ PLIKI COOKIES

Informujemy, że w trakcie przeglądania niniejszej strony internetowej na Państwa urządzeniu mogą zostać automatycznie zapisane pliki cookie. Pliki te, które są rozwiązaniem anonimowym i czysto technicznym, mają na celu usprawnienie przeglądania naszej strony internetowej oraz zbieranie danych statystycznych.  

 

Mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. 

 

4/ INFORMACJE PUBLIKOWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny. Jej operator nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności tych informacji. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykorzystywanie przez niego tych informacji ma miejsce na jego wyłączną odpowiedzialność. Operator niniejszej strony internetowej podejmuje najlepsze starania w celu zapewnienia rzetelności i aktualności publikowanych na niej informacji oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawienia w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

 

Operator niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności, nieścisłości ani pominięcia w zakresie dostępnych na niej informacji. Operator niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z bezprawnej ingerencji osoby trzeciej, która może skutkować modyfikacją informacji dostępnych na stronie internetowej oraz, co do zasady, za szkody bezpośrednie i pośrednie, bez względu na ich przyczynę, charakter i konsekwencje, wynikłe z dostępu lub braku dostępu do niniejszej strony internetowej, ani w związku z faktem samego skorzystania ze strony internetowej lub oparcia się na opublikowanych na niej informacjach.

 

5/ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Znak towarowy „Délifrance” oraz inne znaki towarowe będące własnością operatora niniejszej strony internetowej oraz spółek należących do jego grupy i jego partnerów, jak również logo, które umieszczone są na stronie internetowej, stanowią zarejestrowane (słowno-graficzne lub inne) znaki towarowe. W związku z tym zabronione jest powielanie tych znaków towarowych i logo, w całości albo w części, z wykorzystaniem elementów niniejszej strony internetowej, bez wyraźnej zgody jej operatora, zgodnie z art. 713-2 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

 

Ogólna struktura, jak również oprogramowanie, teksty, animowane i statyczne obrazy, dźwięki, wiedza ekspercka (know-how) oraz inne elementy tworzące niniejszą stronę internetową są wyłączną własnością jej operatora. Zabronione jest całościowe albo częściowe powielenie niniejszej strony internetowej przez dany podmiot bez wyraźnej zgody jej operatora – działanie takie stanowi przestępstwo w rozumieniu art. L.335-2 i kolejnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

 

To samo odnosi się do tłumaczeń, adaptacji, przekształceń i zmian układu niniejszej strony internetowej, niezależnie od zastosowanej techniki lub zastosowanego procesu, jak również do baz danych będących częścią niniejszej strony internetowej, które są chronione przepisami ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r., która transponuje do francuskiego kodeksu własności intelektualnej unijną dyrektywę z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych. W tym zakresie powielanie lub pobieranie danych wiąże się z odpowiedzialnością po stronie użytkownika. 

 

6/ ODNOŚNIKI HIPERTEKSTOWE
Odnośniki hipertekstowe zawarte na niniejszej stronie internetowej, które przekierowują do innych stron internetowych, zostały wyraźnie zatwierdzone. Niemniej jednak operator niniejszej strony internetowej nie jest wydawcą tych stron internetowych, w związku z czym nie ma on kontroli nad publikowanymi na nich treściami. W rezultacie operator niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych ani za potencjalne zbieranie lub przesyłanie danych osobowych, zapisywanie plików cookie ani inne działania wykonywane przez te strony internetowe w podobnych celach.

 

Użytkownicy odwiedzający stronę internetową delifrance.com nie mogą tworzyć odnośników hipertekstowych do niej bez wyraźnej uprzedniej zgody jej operatora. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy przesyłać do wydawcy zarządzającego strony internetowej delifrance.com.

 

7/ PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Prawem właściwym jest prawo francuskie. W razie sporu, wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom w Créteil we Francji.