Pillér #2: Nők és férfiak

A csapatunk tagjairól való gondoskodással kapcsolatos kötelezettségvállalásaink

A Délifrance nem lehetne az az egyedülálló vállalat, amely a legjobb termékeket szállítja, ha nem lennének velünk nap mint nap együtt dolgozó nők és férfiak. Az ő biztonságuk és jólétük a mi prioritásunk, a tehetségük kibontakoztatásával és azzal együtt, hogy mindannyian a vállalat részévé váljanak.

A munkahelyi biztonság és jólét garantálása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

A munkahelyi biztonság és jólét minden csapatunk számára elsődleges fontosságú. Ezért minden termelési telephelyünkön és irodánkban gondoskodunk a csapatokról, és a mindenkivel folytatott megbeszélések elősegítésével dolgozunk a gyakorlatok javításán.

Évek óta dolgozunk egy valódi biztonsági kultúra, a CARE kialakításán, amely a megelőzésen és a csapatok képzésén alapul.

Ez együtt jár a szakmai és a magánélet egyensúlyát elősegítő munkakörnyezet kialakításával is.

 

Ma:

-40%-a balesetek a CARE program 2015-ös elindítása óta.

A távmunkára és a munka és a magánélet minőségére vonatkozó politika végrehajtása

 

CÉLJAINK

2021 és 2025 között a balesetek gyakorisági aránya osztva 2-vel, és a telephelyeink 80%-a évente veszteséges balesetek nélkül marad.

 

An accident frequency rate divided by 2 between 2021 and 2025 and 80% of our sites without lost-time accidents each year

2025-ig a munkavállalók 100%-a képzést kap a pszichoszociális veszélyekre a beilleszkedési folyamat során

 

100% of employees trained to psychosocial hazards in the integration process by 2025

A munkáltatói márka erősítése és csapataink tehetségének táplálása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

A világszerte több mint 3000 nőt és férfit foglalkoztató Délifrance a tehetséggondozás és a csapataink foglalkoztathatóságának megerősítése része annak a pozitív hatásnak, amelyet a Délifrance a jelen és a jövő számára szeretne elérni.

A képzés az egyik fő fókuszpontunk: Franciaországban 2021-ben alkalmazottaink több mint 80%-a részesült legalább egy képzésben. Azt tervezzük, hogy tovább javítjuk ezt a számot Franciaországban, és felmérjük a képzést a Délifrance globális léptékében, majd pontos célokat határozunk meg.

Az egyik cselekvési tervünk az, hogy továbbra is előnyben részesítjük a belső munkavállalói mobilitást az álláslehetőségek esetében.

 

CÉLJAINK

2025-re a bérköltségek 3%-át a képzésre fordítják (francia hatókör)

 

3% of the payroll dedicated to training by 2025

 

2025-ig a munkavállalóink 80%-a legalább 1 képzésben részesül évente

 

80% of our employees receiving at least 1 training / year by 2025

A sokszínűség és befogadás előmozdítása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

Mély meggyőződésünk, hogy a csapatainkban lévő profilok és szakértelem sokfélesége nagy előny a vállalat számára. A különböző profilok integrációjának elősegítése segít minket az előrehaladásban és a lehetőségek megosztásában.

  • Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, 2023-ben a franciaországi egyenlőségi indexünk elérte a 94/100-as értéket. Büszkék vagyunk erre a pontszámra, és azon dolgozunk, hogy javítsunk rajta, és még tovább lépjünk. Ezt az egyenlőségi indexet ki fogjuk terjeszteni az összes nagyobb, Franciaországon kívüli telephelyünkre és leányvállalatunkra.
  • Szeretnénk hozzájárulni a fiatalok integrációjához a munka világába azáltal, hogy több gyakornok vagy gyakornok csatlakozik a Délifrance-hoz.
  • A Délifrance számára kulcsfontosságú a fogyatékkal élők bevonása: a franciaországi munkavállalóink 4,96%-a fogyatékkal élő ember. Azon kívánunk dolgozni, hogy az arány továbbra is meghaladja a 6%-ot.
  • Az LMBTQIA+ közösségek tagjainak befogadása az egyik kötelezettségvállalásunk. 2023 júniusában aláírtuk az ENSZ LMBTQIA+ emberekkel szembeni diszkrimináció elleni küzdelemmel foglalkozó vállalkozások magatartási normáit, és tagjai lettünk a L'Autre Cercle-nek, az LMBTQIA+ emberek munkahelyi befogadásáért dolgozó francia vezető szervezetnek.

CÉLJAINK

2025-re a felsővezetők között a nők aránya legalább 40% legyen

 

At least 40% of women among the senior executives by 2025

2025-ig a gyakornokok és 6 hónapos gyakornokok legalább 50%-át hosszú távú szerződéssel alkalmazzák

A L'Autre Cercle charta aláírása és a Délifrance-ra vonatkozó konkrét cselekvési terv kidolgozása 2024-ig.

 

 

At least 50% of apprentices and 6-month interns hired with a long-term contract at Délifrance by 2025

Együttműködési DNS-ünk ápolása és a csoport kultúrájának életre keltése

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

A VIVESCIA-hoz való tartozással egy olyan női és férfi közösség részévé válunk, amely elkötelezett a gabona gondozása iránt, a gazdaságtól a villáig. E közösséghez való tartozás az egyik erősségünk, és szeretnénk kialakítani a VIVESCIA-hoz való tartozás valódi érzését.

A következő hónapokban tovább ápoljuk a csoport értékeit a Délifrance-on belül, és megosztjuk és kiemeljük a know-how-t. Konkrét célokat és cselekvési terveket fogunk pontosan meghatározni.

François Barenton interjúja

HR-igazgatónk válaszol néhány kérdésre a Délifrance-nál dolgozó nők és férfiak prioritásairól:

Mit tart a munkahelyi jólét legfőbb kihívásának?

A munkahelyi életminőség alapvető fontosságú. Ez mindig is a Délifrance egyik értéke volt. A COVID-19 világjárvány után távmunkamegállapodást kötöttünk. Elindítottuk az első felmérést a pszichoszociális kockázatokról. Az eredmények megfelelőek. További intézkedések végrehajtása folyamatban van.

Összességében a munkavállalók azt mondják, hogy jól érzik magukat a vállalatnál, és nagyon jól kijönnek a kollégáikkal. Ez kulcsfontosságú. Ezért fokoztuk a vezetői képzést és fejlesztettük ki a célzott coachingot. Az elkötelezettségi felmérést követően ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni fogunk.

 

Hogyan pozícionálja magát a Délifrance a nemek közötti egyenlőség kérdésében a munkahelyeken?

Ez egy kulcsfontosságú kérdés: a nők megfelelő képviseletének biztosítása a csapatainkban és a munkahelyi nemek közötti egyenlőség biztosítása az egyik értékünk. Egy történelmileg férfiak által dominált ágazatban ez kihívás, de keményen dolgozunk azért, hogy megfeleljünk neki: különös figyelmet fordítunk a toborzásra, a fizetésekre és az előléptetésekre. Például a 2022-ben felvett vezetőink 50%-a nő volt Franciaországban.

 

Vannak-e speciális kezdeményezések a fogyatékossággal való foglalkozásra?

Elméletileg minden munkahelyünk nyitva áll a fogyatékkal élők előtt.

A toborzáson túl az a kihívás, hogy segítsük a munkavállalóinkat abban, hogy nyitottak legyenek a fogyatékosságokkal kapcsolatban. Novemberben újraindítottuk a fogyatékossági hetet, amely a COVID-19 miatt szünetelt.