Pillér #2: Nők és férfiak

A csapatainkkal való törődés és egyedülálló kultúránk ápolása iránti elkötelezettségünk.

A Délifrance nem lehetne az az egyedülálló vállalat, amely a legjobb termékeket szállítja, ha nem lennének velünk nap mint nap együtt dolgozó nők és férfiak. Az ő biztonságuk és jólétük a mi prioritásunk, a tehetségük kibontakoztatásával és azzal együtt, hogy mindannyian a vállalat részévé váljanak.

A munkahelyi biztonság és jólét garantálása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

A munkahelyi biztonság és jólét minden csapatunk számára elsődleges fontosságú. Ezért minden termelési telephelyünkön és irodánkban gondoskodunk a csapatokról, és a mindenkivel folytatott megbeszélések elősegítésével dolgozunk a gyakorlatok javításán.

Évek óta dolgozunk egy valódi biztonsági kultúra, a CARE kialakításán, amely a megelőzésen és a csapatok képzésén alapul.

Ez együtt jár a szakmai és a magánélet egyensúlyát elősegítő munkakörnyezet kialakításával is.

 

Ma:

-60%-a balesetek 2016 és 2021 között

A távmunkára és a munka és a magánélet minőségére vonatkozó politika végrehajtása

 

CÉLJAINK

2021 és 2025 között a balesetek gyakorisági aránya osztva 2-vel, és a telephelyeink 80%-a évente veszteséges balesetek nélkül marad.

 

An accident frequency rate divided by 2 between 2021 and 2025 and 80% of our sites without lost-time accidents each year

2025-ig a munkavállalók 100%-a képzést kap a pszichoszociális veszélyekre a beilleszkedési folyamat során

 

100% of employees trained to psychosocial hazards in the integration process by 2025

A munkáltatói márka erősítése és csapataink tehetségének táplálása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

A világszerte több mint 3000 nőt és férfit foglalkoztató Délifrance a tehetséggondozás és a csapataink foglalkoztathatóságának megerősítése része annak a pozitív hatásnak, amelyet a Délifrance a jelen és a jövő számára szeretne elérni.

A képzés az egyik fő fókuszpontunk: Franciaországban az alkalmazottaink 2/3-a részesült legalább egy képzésben 2021-ben. A következő évben azt tervezzük, hogy tovább javítjuk ezt a számot Franciaországban, és felmérjük a képzést a Délifrance globális léptékében, majd pontos célokat határozunk meg.

Azt is tervezzük, hogy 2022 végéig konkrét stratégiát határozunk meg a Délifrance számára a legjobb tehetségek bevonzása és megtartása érdekében. Már most tudjuk, hogy továbbra is előnyben fogjuk részesíteni a belső munkavállalói mobilitást az álláslehetőségek esetében.

 

 

CÉLJAINK

2025-re a bérköltségek 3%-át a képzésre fordítják

 

3% of the payroll dedicated to training by 2025

 

2025-ig a munkavállalóink 80%-a legalább 1 képzésben részesül évente

 

80% of our employees receiving at least 1 training / year by 2025

A sokszínűség és befogadás előmozdítása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

Mély meggyőződésünk, hogy a csapatainkban lévő profilok és szakértelem sokfélesége nagy előny a vállalat számára. A különböző profilok integrációjának elősegítése segít minket az előrehaladásban és a lehetőségek megosztásában.

  • Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, 2021-ben a franciaországi egyenlőségi indexünk elérte a 89/100-as értéket. Büszkék vagyunk erre a pontszámra, és azon dolgozunk, hogy javítsunk rajta, és még tovább lépjünk. Ezt az egyenlőségi indexet ki fogjuk terjeszteni az összes nagyobb, Franciaországon kívüli telephelyünkre és leányvállalatunkra.
  • Szeretnénk hozzájárulni a fiatalok integrációjához a munka világába azáltal, hogy több gyakornok vagy gyakornok csatlakozik a Délifrance-hoz.
  • A Délifrance számára kulcsfontosságú a fogyatékkal élők bevonása: a franciaországi munkavállalóink 6,84%-a fogyatékkal élő ember, így a vállalatok azon 34%-ához tartozunk, amelyek kizárólag fogyatékkal élő munkavállalók közvetlen foglalkoztatásával tesznek eleget kötelezettségüknek.

CÉLJAINK

2025-re a felsővezetők között a nők aránya legalább 40% legyen

 

At least 40% of women among the senior executives by 2025

2025-ig a gyakornokok és 6 hónapos gyakornokok legalább 50%-át hosszú távú szerződéssel alkalmazzák

 

 

At least 50% of apprentices and 6-month interns hired with a long-term contract at Délifrance by 2025

Együttműködési DNS-ünk ápolása és a csoport kultúrájának életre keltése

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAINK

A VIVESCIA-hoz való tartozással egy olyan női és férfi közösség részévé válunk, amely elkötelezett a gabona gondozása iránt, a gazdaságtól a villáig. E közösséghez való tartozás az egyik erősségünk, és szeretnénk kialakítani a VIVESCIA-hoz való tartozás valódi érzését.

A következő hónapokban tovább ápoljuk a csoport értékeit a Délifrance-on belül, és megosztjuk és kiemeljük a know-how-t. Konkrét célokat és cselekvési terveket fogunk pontosan meghatározni.

François Barenton interjúja

HR-igazgatónk válaszol néhány kérdésre a Délifrance-nál dolgozó nők és férfiak prioritásairól:

Mik a fő célkitűzései a Nők és férfiak pillérrel kapcsolatban?

Néhány hónapja dolgozunk azon, hogy meghatározzuk kötelezettségvállalásainkat, és első lépésként kitűzzük 2025-re vonatkozó célkitűzéseinket. A következő 4 pontra fogunk összpontosítani:

- Biztonságos munkahely biztosítása a pszichoszociális veszélyek megelőzésével és a biztonsági kultúra erősítésével.

- A munkáltatói márka erősítése és embereink foglalkoztathatóságának növelése

- Az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás aktív előmozdítása.

- A csoportszintű kultúra előmozdítása és egyedi DNS-ünk ápolása.

 

A biztonság kulcsfontosságú a Délifrance-nál, mesélne nekünk többet a CARE programról?

Több mint 3000 alkalmazottal és 14 termelési telephellyel az egészség és biztonság abszolút prioritás számunkra, és nem képez semmiféle tárgyalási feltételt. Ezt szem előtt tartva született meg 2016-ban a CARE program. Célja az volt, hogy felhívja a munkavállalók figyelmét a kockázatokra, amelyeknek mind a szakmai, mind a magánéletükben ki lehetnek téve, annak érdekében, hogy mindenki változtasson a viselkedésén.

Az elmúlt öt évben a CARE programunk segített minket a fejlődésben és abban, hogy megtanuljuk, hogyan javítsuk viselkedésünket. A balesetek számát 60%-kal csökkentettük.

Az utóbbi időben azonban úgy éreztük, hogy új lendületre van szükségünk ahhoz, hogy jelentősen csökkentsük a balesetek számát. Ez a CARE 2025 célja, amely 2 fő pillérre összpontosít: a főbb kockázatok ellenőrzésére az üzleteinkben és az "igazságos kultúra" kialakítására.

A pszichoszociális veszélyek megelőzésén is dolgozunk, és a csapatokkal együtt cselekvési terveket készítünk.

A Covid-19 utáni munkavállalók is jobb egyensúlyt szeretnének a munka és a magánélet között, figyelembe veszik ezt a Délifrance-nál?

A Covid-19 katalizátora volt a változásnak. Megváltoztatta a munkamódszerünket, és új elvárásokat is támasztott. Meghallgattuk és 2021-ben bevezetünk egy távmunka chartát, és 2022 végére minden országnak, ahol tevékenykedünk, szintén lesz saját chartája. Az alkalmazottak heti 2 napot otthonról dolgozhatnak.

Emellett kidolgoztunk egy, a franciaországi munkavállalóinkra vonatkozó (és 2023-ig Franciaországon kívül is bevezetésre kerülő), a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló megállapodást, amely az egyenlő bánásmód és a sokszínűség elvét hivatott előmozdítani a szakmai élet minden szakaszában, valamint a munka és a magánélet jobb egyensúlyának elősegítése érdekében.