Pijler #1: Planeet 

Onze verbintenissen om de impact van onze activiteiten

op de planeet te beperken.

Het verminderen van onze co2 uitstoot en onze totale impact op het milieu is een prioriteit.

Zo werken wij aan de vermindering van ons totale CO2uitstoot, werken we aan de beheersing van de milieu-impact van onze activiteiten,

maar ook aan het ecologisch ontwerp van onze verpakkingen, de strijd tegen voedselverspilling en het behoud van de biodiversiteit.

Onze CO2 voetafdruk verkleinen

ONZE VERPLICHTINGEN

Om bij te dragen tot de strijd tegen de klimaatverandering, hebben wij ons verbonden tot een ambitieuze strategie om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, met een geleidelijke impact op de 3 emissiegebieden, dat wil zeggen dat onze directe maar ook indirecte emissies (landbouwers, leveranciers, vrachtvervoer, enz). Ons doel is deze doelstelling medio 2024 te laten certificeren door het Science-based targeting initiative, een initiatief van VIVESCIA.

 

Wat scope 1 en 2 betreft, gaat onze ambitie gepaard met ambitieuze plannen die we geleidelijk zullen implementeren:

 

  • Ons energieverbruik optimaliseren en werken aan een koolstofarmere energiemix door hernieuwbare energie te integreren;
  • Geleidelijk overschakelen op 100% van onze koelmiddelen met een lage impact op het milieu;
  • Zo blijven we ons CO2-impactcriteria opnemen in onze investeringsbeslissingen.

     

 

ONZE DOELSTELLINGEN

-20% intensiteitsvermindering van onze directe broeikasgasemissies tegen 2025 (scopes 1 & 2, vs. 2015) (1)

Het definiëren van een klimaatstrategie en handige roadmaps voor Délifrance, voor scopes 1, 2 & 3.

(1) : Doel dat zal worden gewijzigd als onderdeel van de definitie van SBTi-stappenplannen

De impact van onze vestigingen op het milieu beperken

ONZE VERPLICHTINGEN

Délifrance bezit 14 productievestigingen in Frankrijk en in het buitenland. De gemeenschappelijke doelstelling van Délifrance en VIVESCIA is de impact van deze vestigingen te beperken, door het water-, gas- en elektriciteitsverbruik te beheersen en het afval te beheren, dankzij het Milieucharter dat geleidelijk door de Groep wordt ingevoerd.

Onze vestigingen zullen de milieurisico's blijven controleren en beheersen: op het gebied van energie, water, het benutten van kennis van bijproducten en afval, het behoud van de biodiversiteit en de beheersing van alle soorten vervuiling. Wij streven ernaar de teams bewust te maken van het milieubeleid en de toepassing hiervan te waarborgen.

 

ONZE DOELSTELLINGEN

100% van onze vestigingenvoldoen aan het Milieubeleid van de Groep tegen tegen juni 2025

Een positief effect hebben op de biodiversiteit

ONZE VERPLICHTINGEN

Biodiversiteit is een belangrijk thema dat verworven is met alle andere milieuvraagstukken, waaronder klimaatverandering.

 

Om een impactvolle aanpak te implementeren, zullen wij in 2024 een nauwkeurige evaluatie maken van onze impact op de biodiversiteit. Dat zal ons in staat stellen de meest relevante actieplannen vast te stellen en ons leiden naar het creëren van een positieve voetafdruk op fauna en flora.

Het eco-ontwerp van onze verpakkingen bevorderen

ONZE VERPLICHTINGEN

Zoals bij veel bedrijven in de voedingsindustrie is de verpakking essentieel om onze producten te beschermen, te bewaren, te vervoeren en te verkopen. Ze moeten veilig en handig blijven voor onze klanten. Het is essentieel voor ons om te blijven werken aan het ontwerpen en produceren van verpakkingen met de laagst mogelijke impact op het milieu.

Dankzij het werk van onze teams hebben we al grote vooruitgang geboekt. Wij hebben bijvoorbeeld gewerkt aan de vermindering van het gebruik van plastic voor de plasticfolie op onze pallets. We hebben ook een belangrijk werk geleid om de dikte van onze consumententassen te verminderen, maar ook om ze recyclebaar te maken. Ons doel is dat ze tegen 2025 voor 100% recyclebaar zijn.

 

Vandaag:

100% van onze kartonnen secundaire verpakking is gemaakt van gerecycled materiaal.

96% van ons karton is FSC-gecertificeerd*

99% van onze verpakking is recyclebaar.

 

*Certificeren van het duurzaam beheer van de bossen

 

ONZE DOELSTELLINGEN

100% van onze verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar en ons karton FSC-gecertificeerd, tegen 2025

Werken aan het eco-ontwerp van 100% van onze verpakkingen

Strijd tegen voedselverspilling

ONZE VERPLICHTINGEN

Als levensmiddelenproducent zetten wij ons in om voedselverspilling en dus verspilling van hulpbronnen te beperken en zo bij te dragen tot de wereldwijde voedselzekerheid.

We werken hier al enkele jaren aan en we boeken geweldige resultaten: 98,5% van onze bijproducten worden hergebruikt in onze vestigingen in 2022-2023 voornamelijk via veevoer, biologische methanisering of compost.

We hebben ook regelmatig donatiecampagnes en werken samen met Too Good To Go om onverkochte eindproducten die we niet gaan verkopen, te hergebruiken. Wij zijn van plan onze samenwerking met deze start-up te versnellen en langdurige partnerschappen met verenigingen aan te gaan, op wereldwijd niveau.

ONZE DOELSTELLINGEN

Handhaving van hetpercentage afval reductie van bijproducten op meer dan 95%

Nieuwe oplossingen vinden om de verspilling van onze producten te beperken

Interview van Nathalie Genebes

Onze MVO-directeur komt terug op Baking Good BETTER:

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw strategie?

Baking Good BETTER legt de basis voor de komende jaren. Dit is samengevat in 3 pijlers: Planeet, Onze mensen, Product & know-how. Het zal in de loop der jaren een uitdaging zijn om ambitieus te blijven en rekening te houden met de evolutie van de verwachtingen van al onze stakeholders; maar het doel zal altijd hetzelfde blijven: BETER doen

 

Het MVO-initiatief van Délifrance, Baking Good BETTER, viert zijn eerste verjaardag. Wat waren dit jaar uw eerste prioriteiten binnen de Planet Pillar?

We hebben een aantal kernprioriteiten gedefinieerd waarop we ons hebben gericht, zoals het verminderen van onze CO2-uitstoot in onze fabrieken, het verminderen van ons waterverbruik, het versneld duurzaam inkopen en het verminderen van voedselverspilling en de veiligheid en het welzijn van onze werknemers.

De vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. We werken momenteel aan het definiëren van onze klimaatstrategie en in februari 2023 hebben de VIVESCIA-groep en Délifrance zich gecommitteerd aan het Science-Based Target-initiatief, een sterk signaal waarmee we onze ambities kunnen afstemmen op de wetenschap en onze geloofwaardigheid op het gebied van koolstof kunnen bevestigen. We hebben onze routekaarten ingediend, die gericht zijn op de aankoop van grondstoffen, energie en koelgassen, en vrachtvervoer.

 

Waar ben je bijzonder trots op?

Ik ben erg enthousiast over mijn werk om dingen elke dag beter te maken in onze hele toeleveringsketen en ik ben trots op het feit dat we onze dagelijkse praktijk al hebben kunnen verbeteren. Het vergroten van het bewustzijn om een sterke MVO-cultuur te creëren onder alle werknemers is ook erg motiverend.