Hållbar förpackning

Förpackningar är en brännande fråga och förväntningarna på tillverkare är höga.

Som livsmedelsföretag vidtar vi åtgärder och har byggt upp vår färdplan för en hållbar förpackning

Vårt synsätt

No Waste, All Taste. Vi vill att förpackningar ska garantera våra kunder säkra, färska och bekväma produkter samtidigt som vi minimerar vårt avfallsavtryck.

 

 

NÅGRA VIKTIG FAKTA

 

Papp är vår huvudförpackning och utgör 85% av den förpackning vi använder. Vi använder 12% plastförpackningar och 3% pappersförpackningar.

 

99,8% av våra pappförpackningar är återvinningsbara

 

91% av våra plastförpackningar är återvinningsbara

 

87% av våra pappersförpackningar är återvinningsbara

 

Våra mål

   Minska

  • Minska vikten av varje förpackningskomponent

  • Minska antalet komponenter i vårt förpackningssystem
  • Anpassa våra produkter och förpackningsstorlekar för att minska transportens inverkan

 

   Återvinna

  • Förbättra återvinningsförmågan hos vår förpackning: plastfärg, typ, materialkombination
  • Övergå från plast till papp, eller pappersbaserat material

  • Strikt materialpolitik med befintligt sätt för återvinning

 

   Återanvändning

  • Främja användningen av återvunnet material: plast och papp
  • Samarbeta med våra leverantörer för anpassade återvunna material

  • Öka andelen av återanvändbara förpackningar i vår leveranskedja

Första och kommande steg

Minska

 

 

96% av vårt papp är nu FSC certifierad och vi ska nå 100% vid slutet av år 2025

 

-27 ton krympfilm på pallar år 2021 och -15 ton plastbrickor och blister vid slutet av 2023

 

All svart plast är nu förbjuden

Återvinna

 

 

98% av våra förpackningar är återvinningsbart och vi ska ha 100% återvinningsbara förpackningar 2025

 

100% av vår hårdplast är nu återvinningsbar

Återanvändning

 

 

Idag är 83% av vår förpackning baserad på återvunna material

 

Vi ska fortsätta att arbeta med våra leverantörer för att behålla andelen av återvunnen fiber i papp och öka användningen av återvunnen plast som livsmedelssäkerheten tillåter.

Våra åtaganden i video

Minska

Återvinna

Återanvändning

UTSÖKT PÅ ALLA SÄTT

 

Délifrance startar en ny resa. En resa som för med sig både utsökta och bättre produkter till dig.

 

Upptäck vårt Lev Sunt synsätt.