•  Controleer de geleverde producten : uiterste gebruiksdatum, identificatie- en gezondheidsmerk, versheid, enz. Registreer de geleverde producten (aard, hoeveelheid, leverancier, partijnummer, datum, bewaarmethode en verpakking). Bewaar de etiketten van de voorverpakte verse producten twee tot acht weken.
  • Hygiëne personeel  : schone handen en kleren; droog de handen na het wassen niet af met een handdoek, maar met een luchtdroger of wegwerppapier.
    Geen lange haren (of lang haar vast (in een staart))en zichtbare sieraden bij het bereiden of verwerken van producten, geen zieke of gewonde medewerkers, draag zo nodig handschoenen.
  • Geschikte, nette winkelruimten, voorzien van frisse lucht, scheiding tussen vieze en schone ruimten, schoongemaakte en gedesinfecteerde ruimten, goed werkende wastafels met warm water en zeep op strategische punten. 
  • Reinig en desinfecteer het keukenmateriaal, hakmachines, snijmachines en werkvlakken. Maak een schoonmaakrooster en hang het zichtbaar op : wie doet wat, wanneer, met welke producten, welke hoeveelheden, hoe lang, op welke temperatuur.
  • Gebruik afvalemmers met deksels op veilige afstand van de werkvlakken. Deze afvalemmers en de grote afvalbakken waarin al het afval wordt verzameld moeten buiten de bereidingsruimten staan (handen wassen na aanraking).