Βιώσιμες συσκευασίες

Η συσκευασία είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και οι προσδοκίες των καταναλωτών είναι υψηλές.

Ως εταιρεία τροφίμων αναλαμβάνουμε δράση και δημιουργούμε τον χάρτη πορείας μας για βιώσιμες συσκευασίες.

Το όραμά μας

No Waste, All Taste. Θέλουμε οι συσκευασίες να εγγυώνται ασφαλή, φρέσκα και πρακτικά προϊόντα στους πελάτες μας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα απορριμμάτων μας.

 

 

ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Το χαρτόνι αποτελεί το βασικό μας υλικό συσκευασίας και αντιπροσωπεύει το 85% των συσκευασιών που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε 12% πλαστικές συσκευασίες και 3% χάρτινες.

 

Το 99,8% των χαρτονένιων μας συσκευασιών είναι ανακυκλώσιμες

 

Το 91% των πλαστικών μας συσκευασιών είναι ανακυκλώσιμες

 

Το 87% των χάρτινων μας συσκευασιών είναι ανακυκλώσιμες

 

Οι στόχοι μας

 Μείωση

  • Μείωση του βάρους του κάθε συστατικού μέρους της συσκευασίας

  • Μείωση του αριθμού των συστατικών μερών στο σύστημα συσκευασίας μας
  • Προσαρμογή των μεγεθών των προϊόντων και των συσκευασιών μας για τη μείωση του αντικτύπου στη μεταφορά

 

 Ανακύκλωση

  • Βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας των συσκευασιών μας: πλαστικά χρώματα, τύπος, συνδυασμός υλικών
  • Μετάβαση από το πλαστικό στο χαρτόνι ή σε άλλο υλικό με βάση το χαρτί
  • Αυστηρή πολιτική επιλογής ανακυκλώσιμων με τον υφιστάμενο τρόπο ανακύκλωσης υλικών

 

 Επαναχρησιμοποίηση

  • Ενίσχυση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών: πλαστικό και χαρτόνι

  • Συνεργασία με τους προμηθευτές μας για προσαρμοσμένα ανακυκλωμένα υλικά

  • Αύξηση του ποσοστού των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών στην αλυσίδα εφοδιασμού μας

Πρώτα και επόμενα βήματα

Μείωση

 

Το 96% του χαρτονιού που χρησιμοποιούμε είναι πλέον πιστοποιημένο κατά FSC και θα αγγίξουμε το 100% έως το τέλος του 2025

 

27 τόνοι λιγότερες συρρικνούμενες μεμβράνες συσκευασίας στις παλέτες και 15 τόνοι λιγότεροι πλαστικοί δίσκοι και  κυψελοειδείς συσκευασίες έως το τέλος του 2023

 

Όλα τα μαύρα πλαστικά έχουν ήδη απαγορευθεί

Ανακύκλωση

 

Το 98% των συσκευασιών μας είναι ανακυκλώσιμες και θα φτάσουμε σε ποσοστό 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες έως το 2025

 

Το 100% των συσκευασιών μας από σκληρό πλαστικό είναι πλέον ανακυκλώσιμες

Επαναχρησιμοποίηση

Σήμερα, το 83% των συσκευασιών μας βασίζεται σε ανακυκλωμένα υλικά

 

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας προκειμένου να διατηρήσουμε το ποσοστό ανακυκλωμένων ινών στο χαρτόνι και να αυξήσουμε τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την πολιτική ασφάλειας τροφίμων.

Ανακαλύψτε τους 3 πυλώνες μας σε βίντεο

Μείωση

Ανακύκλωση

Επαναχρησιμοποίηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Λαχταριστά, με κάθε τρόπο

Η Délifrance ξεκινά ένα νέο ταξίδι.
Ένα ταξίδι με στόχο να σάς προσφέρει λαχταριστά και ακόμα καλύτερα προϊόντα .

Ανακαλύψτε την Go Clean φιλοσοφία μας.